Zadaniem transportu jest polaczyc te dwa miejsca pracy, przy czym musza byc przestrzegane nastepujace zasady

Zadaniem transportu jest połączyć te dwa miejsca pracy, przy czym muszą być przestrzegane następujące zasady. a) w ruchu transportowym nie mogą powstawać przerwy lub zaburzenia, powodujące przestoje w miejscach pracy, b) transport w miejscach budowy nie może powodować przeciążenia siły roboczej lub maszyn produkcyjnych, bądź też zbytniego gromadzenia się materiałów. Praca transportu musi być, zatem zharmonizowana z pracą innych maszyn i urządzeń pomocniczych współpracujących z transportem. Zadaniem transportu w budownictwie drogowym jest zapewnienie ciągłej, terminowej, bezpiecznej i ekonomicznej dostawy materiałów drogowych na miejsce budowy lub do miejsc prefabrykacji. To ogromnie ważne zadanie transportu stawia go na wyjątkowym miejscu wśród podstawowych procesów budowy i utrzymania dróg i mostów. Źle zaplanowany lub nienależycie zorganizowany transport, to w konsekwencji nieuzasadnione przestoje, to poważne zaburzenia w pracy całej zało gi i znaczny wzrost kosztów własnych budowy. Odwrotnie, dobra organizacja transportu przyczynia się do maksymalnego wykorzystania zdolności produkcyjnych załogi i parku maszynowego, pozwala na planowe rozmieszczenie wszystkich robót w czasie oraz umożliwia prowadzenie robót metodą pracy równomiernej. Czynnik ekonomiczny przy tym masowym procesie, jakim jest transport na robotach drogowych, ma ogromne znaczenie dostatecznie to wynika z faktu, iż na koszty transportu przy robotach drogowych przypada około 70 % sumy kosztów produkcyjnych przy pominięciu kosztów materiałów bądź też 30-7-40 % całkowitych kosztów budowy. [więcej w: taxi mikołów, skup samochodów sosnowiec, skoda wrocław otomoto ]

Powiązane tematy z artykułem: skoda wrocław otomoto skup samochodów sosnowiec taxi mikołów