Za podstawe do sporzadzenia krzywych a do f sluza rysunki przekrojów podluznych drogi

Za podstawę do sporządzenia krzywych a do f służą rysunki przekrojów podłużnych drogi. Krzywa planu sytuacyjnego trasy drogi. Krzywa ta jest zbudowana przez wykreślenie planu sytuacyjnego drogi o dowolnej osi poziomej, w stosunku, do której mierzymy następnie kąty pochylenia poszczególnych kierunków. Najlepiej w tym przypadku, jako oś poziomą stosować prostą powietrzną, łączącą początek i koniec trasy drogowej. Krzywa przekroju podłużnego jest zbudowana w sposób normalny, jak to jest przyjęte dla przekroju podłużnego, lecz podana jest tylko oś bez szczegółów. Krzywa przekroju podłużnego jest skilometrowana i połączona odnośnikami z krzywą planu sytuacyjnego. Krzywa kątów poziomych. Na krzywej w odpowiedniej skali odkłada się kąty pochylenia poszczególnych kierunków względem osi porównawczej. Przy połączeniu linii kątów otrzymamy dla wszystkich łuków poziomych odpowiednie proste pochyłe, a dla wszystkich prostych proste poziome ( odcinki, dla których kąt jest niezmienny). [hasła pokrewne: materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne, getin leasing poleasingowe, ferrari wynajem ]

Powiązane tematy z artykułem: ferrari wynajem getin leasing poleasingowe materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne