Wiertlo jest chlodzone olejem doprowadzanym

Wiertło jest chłodzone olejem doprowadzanym przewodem 4 ze zbior— nika 12. Wiertło może być ostrzone tarczą ścierną, którą po zdjęciu osłony zakłada się na wrzecionie 11. Wiertarka może pracować w położeniu ściśle pionowym i poziomym względem nawiercanych podkładów. Poziome położenia ustala się przez przetoczenie na rolkach, natomiast pionowe — przez zluzowanie dwóch klocków ustalających i ustawienie wysokości śrubą regulującą. Po dokład— nym ustawieniu należy wiertarkę przykręcić do szyny uchwytem zaciskowyrn 5. Wiertarka o masie własnej około 50 kg jest stosowana w zasadzie do wiercenia otworów o średnicy nie przekraczającej 28 mm. W razie wier— cenia otworu o większej średnicy, należy najpierw wykonać otwór o mniej— szej średnicy, a następnie rozwiercić go do wymaganej. Zakrętarki elektryczne są rzadko używane przy robotach torowych na szlaku, natomiast chętnie są stosowane w bazach montażowo—demontażowych, gdzie mogą być zasilane bezpośrednio z sieci elektrycz— nej. Do czasu podjęcia produkcji krajowej, na PKP eksploatowano zakrę— tarki typu ROBEL z jazdą po szynie lub przenośne. Zakrętarka z jazdą po szynie była napędzana przez silnik asynchroniczny klatkowy, o mocy 1,5 kW przy 1490 obr/min, zasilany prądem trójfazo— wym o napięciu 220/380 V. Wrzeciono zakrętarki ma prędkość 100 obr/min. Masa własna zakrętarki wynosi około 200 kg, a wydajność — do 900 Śrub stopowych lub wkrętów na godzinę pracy. Obecnie kolejowa służba drogowa użytkuje zakrętarki elektryczne ty— pów ZEP—1,5A i produkowane przez MADRO we Wrocławiu. Zakrętarka elektryczna typu (rys. 11-22) składa się z silnika elektrycznego 1 wbudowanego w kadłub zakrętarki, przekładni zębatej re— dukcyjnej 2 0 przełożeniu 26,6, sprzęgła ciernego wielotarczowego 3, dociskanego sprężyną śrubową 4, która jest napinana nakrętką wrzeciona 5, kluczy wymiennych 6 i uchwytów 7, 9 i 11. Na jednym z uchwytów, do puszki osłaniajăcej 8, jest podłączony kabel instalacji elektrycznej, na dru— gim znajduje się prżyeisk 10, który po naciśnięciu zwiera łącznik zamykăjący obwód elektryczny i uruchamiający poprzez stycznik silnik napędowy. [hasła pokrewne: otomoto zielona góra, ferrari wynajem, taxi mikołów ]

Powiązane tematy z artykułem: ferrari wynajem otomoto zielona góra taxi mikołów