W takim przypadku jeden skrajny tor stacyjny staje sie bocznica placu budowy

W takim przypadku jeden skrajny tor stacyjny staje się bocznicą placu budowy. Jeśli mamy do czynienia z mało rozbudowaną stacją kolejową, to zajdzie konieczność wybudowania prowizorycznej bocznicy, w tym celu przedłuża się skrajny tor stacyjny bądź też wykonuje się odgałęzienie za pośrednictwem jednego lub dwu rozjazdów. Dzięki tym rozwiązaniom unika się kosztownego przeładowania materiałów oraz dodatkowego ich przewozu środkami bliskiego transportu. Pierwsza liczba oznacza ilość osi tocznych w przedniej części parowozu, druga – ilość osi napędnych, trzecia – ilość osi tocznych tylnej części parowozu. Jeśli linia kolejowa przebiega wzdłuż i w bezpośredniej bliskości budowanej drogi, to można uniknąć przeładowania materiałów i dodatkowych transportów, urządzając place budowy przylegające do linii kolejowej. Rozwiązania takie są zwłaszcza korzystne, jeśli tor kolejowy znajduje się na dużym nasypie. Rozwiązanie to ma tę niedog odność, iż wyładowanie materiałów z wagonów na szlaku jest tylko wtedy możliwe, jeśli odstępy pomiędzy przejazdami pociągów są dostatecznie długie, a w każdym razie wynoszące co najmniej kilka godzin. Do przewozów towarowych, a często i pracy manewrowej są używane różnego typu lokomotywy. Zagadnienie budowy tom kolejowego, jak również zasady eksploatacji kolei są tematem specjalnych książek. b. Transport szynowy wąskotorowy Ogólna charakterystyka transportu szynowego wąskotorowego Transport szynowy wąskotorowy w budownictwie drogowym ma zastosowanie jako transport poziomy lub pochyły wewnętrzny (bliski) oraz transport zewnętrzny (daleki). Ze względu na liczne zalety transportu szynowego, mimo rozpowszechnienia transportu samochodowego, kolejki wąskotorowe są w naszym budownictwie drogowym w dalszym ciągu powszechnym środkiem transportu. [przypisy: otomoto kalisz, japan motors bielsko, pko leasing licytacje ]

Powiązane tematy z artykułem: japan motors bielsko otomoto kalisz pko leasing licytacje