Silnik napedowoy o mocy 1,7

Silnik napędow•y o mocy 1,7 kW, osadzony na ramie szlifierki, ma wir— nik z dwustronnym wałkiem. Górny koniec wałka 14 umożliwia podłącze— nie wałka giętkiego do napędu Ściernicy używanej do szlifowania krzy— żownic. Do ramy są przytwierdzone dwuczęściowe rolki toczne, złożone z segmentów 7 i 8. Profil rolek umożliwia przesuwanie się szlifierki po obrabianej szynie, a także obtaczanie szyny tarczą szlifierską, o prędkości obwodowej 30 m/s. Jako uchwyty są wykorzystywane pokrętło 9 i wspornik ramy 10. Masa własna szlifierki wynosi 65 kg, a wydajność — 4 dó 8 spoin na godzinę. 9. Narzędzia o napędzie spalinowym Z akr ę ta r ki spalinowe typu ZS-6A i ZS—4,5A są znacznie częŚciej używane przy robotach torowych na szlaku niż poprzednio opisane zakrętarki elektryczne. Zakrętarki te są seryjnie produkowane przez MADRO we Wrocławiu, na bazie części i zespołów zakrętarki elektrycznej typu ZE-1,5D. Zakrętarka spalinowa typu ZS—6A (rys. 11—28) jest przeznaczona do dokręcania i odkręcania Śrub stopowych, wkrętów i Śrub łubkowych. Działa- nie i budowa tej zakrętarki są zbliżone do działania i budowy zakrętarki elektrycznej typu ZE-I,5D. Silnik spalinowy 1 dwusuwowy z zapłonem iskrowym o mocy 6 KM przy 4800 obr/min (motocyklowy), uruchamiany korbką 2, jest zabezpieczony przed uszkodzeniem cienkościenną rurą 7. W skład układu napędowego wchodzą: sprzęgło odśrodkowe 3, skrzynia przekładniowa 9, wałek napędowy przebiegający wewnątrz rury łączącej 8 oraz inne elementy opisane poprzednio. Silnik jest zasilany paliwem ze zbiornika 6 0 pojemności 5 1. Obroty silnika, w zależności od wymaganego momentu obrotowego na wrzecionie 18, są regulowane automatycznie lub ręcznie manetką gazu 4, znajdującą się na rączce dźwigni 12. Przepustnica gaźnika jest podnoszona linką Bowdena 5. Regulacja momentu obrotowego na wrzecionie i zabezpieczenie zâkrętarki przed przeciążeniem odbywa się podobnie jak w zakrętarce elektrycznej typu ZE-1,5D. Trzpień 13 po naciśnięciu dźwigni 12 powoduje docisk obudowy sprzęgła wielotarczowego w skrzyni przekładniowej. W wyniku napęd zostaje przeniesiony na wrzeciono, osadzone w obudowie 16. Siłę docisku płytek reguluje się radełkowaną nakrętką 14. Sprężyna 15 powoduje włączenie napędu na klucz z chwilą włączenia się sprzęgła kło— wego klucza 17. Kierunek obrotów wrzeciona zmienia się dźwignią 10, a wieLkość momentu obrotowego odczytuje się na dynamometrze 11. Wózek jezdny 19 składa się z rolek tocznych 20 i 21. [przypisy: gumtree motoryzacja, classic porsche, classic porsche dostawcze ]

Powiązane tematy z artykułem: classic porsche dobór akumulatora centra gumtree motoryzacja