Sile wymuszajaca wibracji mozna regulowac

Siłę wymuszającą wibracji można regulować przez zmianę masy m, mimośrodowości r albo prędkości obrotowej 0). Proces wibracyjnego za— gęszczania można Określać równłež za pomocą amplitudy i częstotliwości drgań, które mogą być także regulowane. W rezultacie badań stwierdzono, że mała amplituda drgań stwarza trudności przy zagłëbianiu łap podbijających. Zadowalające wyniki uzyskuje sie przy amplitudzie drgań powy— Żej 6 mm i przy częstotliwości nieco przekraczającej 2000 cykli na minutę. Im większa jest częstotliwość, tym mniejsza nierównomierność zagęszcza— ma. Grubość zagęszczonej warstwy podsypki zależy Od głębokości zanurzenia łap, natomiast stopień zagęszczania — od synchronizacji drgań marzę— dzi podbijających. Stopień zagęszczania jest około 1,3 razy Większy przy równoległym drganiu przeciwległych łap aniżeli przy przeciwbieżnym, powszechnie stosowanym układzie łap w podbijarkach toru, W przeciwbieżnym układzie łap drgania równoważą się, w równoległym zaś wymagają konstruowania zespołów z nie zrównoważonymi siłami bezwładności, które powodują szybkie zużycie elementów maszyny. 2. Klasyfikacja mechanicznych urządzeń i maszyn do zagęszczania podsypki pod podkładami Mechaniczne narzędzia do zagęszczania podsypki pod podkładami nazywamy p od b i j a kam i, które w zależności od rodzaju napędu dzielą się na elektryczne, pneumatyczne i spalinowe, a ze względu na działanie elementu roboczego — na wibracyjne i uderzeniowe. Maszyny do podbijania torów nazywamy podbij arkami toru. Pralktycznie eksploatowane są ciężkie podbijarki z silnikiem napędowym powyżej 100 KM. Nie znalazły powszechnego zastosowania lekkie podbijarki toru z silnikami o mocy do 20 KM. Ciężkie podbijarki toru mogą być wyposażone w dodatkowe urządzenia, umożliwiające kompleksowe wykonywanie robót przy minimalnym udziale robotników torowych. Ciężkie podbijarki mogą być jednoczynnościowe i wtedy są wykorzystywane tylko do podbijania lub wieloczynnościowe — wykonują np. pcđbijanie i nasuwanie. Ze względu na liczbę jednocześnie podbijanych podkładôw rozróżnia się podbijarki z pojedynczym lub .vójnym zespołem podbijaków (do jednego albo dwóch podkładów) oraz z zespołami do większej liczby podkładów. Zespoły podbijające mogą mieć napęd elektryczny, me— chaniczny lub hydrauliczny. [patrz też: otomoto białystok, otomoto turek, leasing volvo ]

Powiązane tematy z artykułem: leasing volvo otomoto białystok otomoto turek