Rama oparta wspornikami na sasiednich

Rama oparta wspornikami na sąsiednich podkładach jest przytwierdzona do szyn specjalnymi uchwytami. Podkład jest wyciągany poprzeczką 7 z dwoma hakami, na które jest nałożona lina 6, przewijająca się przez
krążki linowe 9. Wysunięciu podkładu sprzyjają podkładki 8, zakładane pod stopką szyny, oraz kaptur z płużkiem 5, torującym drogę dla podkładu kierowanego drążkiem 4. Urządzenie to jest mało wydajne i ciężkie — obecnie nie jest produkowane.
MASZYNY 1 URZĄDZENIA DO ZAGĘSZCZANIA PODSYPKI I. Zagęszczanie podsypki pod podkładami Nawierzch.nia kolejowa jest konstrukcją sprężystą, spoczywającą na elastycznym podłożu. Oddziaływanie taboru kolejowego na tor powoduje powstawanie wielu niekorzystnych zjawisk fizycznych. Pod wpływem zwłaszcza dynamicznego oddziaływania taboru tor odkształca się, zależnie od elastyczności podtorza. Jeżeli granica elastyczności podtorza nie zostanie przekroczona, to tor powraca do pierwotnego położenia. Z chwilą jednak przekroczenia granicy elastyczności powstają odkształcenia trwałe, powiększające się systernatycznie, szczególnie w niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Odkształcenia te, nazywane wybojami albo dołkami, są przyczyną niepożądanych objawów, takich jak niespokojna jazda, intensywne zużycie elementów nawierzchni i taboru itd. Skutecznym i dotychczas jedynym środkiem zapobiegawczym przed powstawaniem wybojów jest zagęszczanie podsypki pod podkładami, czyli podbijanie toru. Skuteczność podbijania może być dodatkowo zwiększona przez zagęszczenie podsypki w klatkach między podkładami oraz od czół podkładów. Zagęszczenie podsypki w tych miejscach przeciwdziała rozluźnianiu się podsypki w klatkach, zwiększa wzdłużny opór toru na przesunięcia powstające zwłaszcza podczas hamowania taboru, a także powodowane zmianami temperatury i bocznymi uderzeniami kół taboru kolejowego. Technika podbijania zależy od rodzaju zastosowanych podbijarek, typu podkładów i rodzaj u podsypki. Podbicie podkładów nie jest równomierne — środkowej części oraz końców podkładów drewnianych i betonowych nie podbija się, przez co uzyskuje się większą stabilność toru mniejsza się niespokojność jazdy, kołysanie taboru oraz pęknięcia podkładów betonowych. [podobne: otomoto białystok, otomoto turek, leasing volvo ]

Powiązane tematy z artykułem: leasing volvo otomoto białystok otomoto turek