Pradnica sklada sie ze stojana,

Prądnica składa się ze stojana, ułożyskowanego wirnika, łożysk kulkowych, osłon łożyskowych, szczotek z uchwytami i pierścienia zbiorczego. Uzwojenie twornika 2 (rys. 111—9) jest nawinięte w żłobkach stojana, a uzwojenie magnesów — w utajonych lub wystających nabiegunnikach wirnika 1. Zespoły prądotwórcze typu EPż4-3/400 (rys. 111—10) i PAB4—3/400 są pod względem budowy i działania zbliżone do zespołów BeDT3-2; Są one zabudowane na dwukołowym ogumionym wózku albo lia ramie nośnej przystosowanej do przenoszenia zespołu. Prądnica synchroniczna zespołu prądotwórczego typu PAB4-3/400 jest wyposażona w układ samowzbudzania i automatycznej regulacji napięcia, złożony z układu mostkowego prostowników selenowych, trôjuzwojenio-
rozrusznika silnik uruchamia się korbą rozruchową. Spaliny są odprowa— dzane rurą wydechową. Podwozie zespołu składa się z ramy opartej na zestawie kołowym; jest to odpowiednio przystosowana rama przyczepy samochodowej. Na podwo— ziu znajduje się nadwozie. Do ramy podwozia jest przytwierdzony dyszel z kołem podporowym i hamulcem ręcznym. Na końcu dyszla znajduje się zaczep służący do łączenia zespołu prądotwórczego z pojazdem holującym. Z tyłu jest przymocowane do ramy urządzenie sprzęgowe do holowania innych zespołów. W czasie pracy zespół powinien być ustawiony W położeniu poziomym. W tym celu, a także do odciążenia zespołu kołowego używa się podnośnika. Zespoły prądotwórcze zasilają odbiorniki prądu przez podłączenie ich do gniazd lub zacisków ,pomocniczych. Przy podłączeniu do gniazd odbiorników o znacznie mniejszym prądzie znamionowym od prądu gniazda należy włożyć w bezpieczniki odpowiednie wstawki topikowe. Przerywanie obciążonego obwodu przez wyciąganie lub wkładanie wtyczki odbiornika jest niedopuszczalne. Przy zasilaniu większej liczby odbiorników jednofazowych należy je bezwzględnie rozłożyć symetrycznie na wszystkie trzy fazy sieci ze względu na: — rozkład obciążeń i temperatur uzwojeń prądnicy; — symetrię napięć fazowych; — uniknięcie przepływu dużych prądów w przewodach zerowych, stwarzających niebezpieczeństwo porażenia prądem. [więcej w: gumtree samochody, japan motors bielsko, skup samochodów sosnowiec ]

Powiązane tematy z artykułem: gumtree samochody japan motors bielsko skup samochodów sosnowiec