ZADANIA TRANSPORTU W BUDOWNICTWIE DROGOWYM

ZADANIA TRANSPORTU W BUDOWNICTWIE DROGOWYM. Transport jest jednym z zasadniczych procesów technologii budowy i utrzymania dróg i mostów, stanowi, bowiem pośrednie ogniwo pomiędzy procesami produkcji materiałów drogowych i ich wbudowania. O wielkości zadania, jakie ciąży na transporcie w budownictwie drogowym, świadczy chociażby fakt, iż na wybudowanie jednego kilometra drogi II klasy w gruncie nieprzepuszczalnym potrzeba wbudować, a więc i dowieźć (nie licząc robót ziemnych) 6 – 8 tysięcy ton materiałów, co przy średniej odległości przewozili 10 km czyni 60000 do 80000 tonokilometrów. Na przewiezienie tej ilości materiałów samochodem marką Star przy mechanicznym załadowaniu potrzeba 200 – 300 zmian 5-godzinnych. Tak poważna ilość materiałów wysuwa na czołowe miejsce zagadnienie składowania materiałów, przy na ogół wąskich przydrożnych placach składowych oraz słusznej zasadzie unikania powtórnych transportów powoduje to konieczność j ak najbardziej dokładnego zharmonizowania transportu z procesami budowy. Continue reading „ZADANIA TRANSPORTU W BUDOWNICTWIE DROGOWYM”