ZADANIA TRANSPORTU W BUDOWNICTWIE DROGOWYM

ZADANIA TRANSPORTU W BUDOWNICTWIE DROGOWYM. Transport jest jednym z zasadniczych procesów technologii budowy i utrzymania dróg i mostów, stanowi, bowiem pośrednie ogniwo pomiędzy procesami produkcji materiałów drogowych i ich wbudowania. O wielkości zadania, jakie ciąży na transporcie w budownictwie drogowym, świadczy chociażby fakt, iż na wybudowanie jednego kilometra drogi II klasy w gruncie nieprzepuszczalnym potrzeba wbudować, a więc i dowieźć (nie licząc robót ziemnych) 6 – 8 tysięcy ton materiałów, co przy średniej odległości przewozili 10 km czyni 60000 do 80000 tonokilometrów. Na przewiezienie tej ilości materiałów samochodem marką Star przy mechanicznym załadowaniu potrzeba 200 – 300 zmian 5-godzinnych. Tak poważna ilość materiałów wysuwa na czołowe miejsce zagadnienie składowania materiałów, przy na ogół wąskich przydrożnych placach składowych oraz słusznej zasadzie unikania powtórnych transportów powoduje to konieczność j ak najbardziej dokładnego zharmonizowania transportu z procesami budowy. Continue reading „ZADANIA TRANSPORTU W BUDOWNICTWIE DROGOWYM”

Jesli wzniesienie i jest w granicach 5,4 – 12 % na dluzszej odleglosci, ta nalezy do transportu taczkami przydzielic jednego dodatkowego robotnika

Jeśli wzniesienie i jest w granicach 5,4 – 12 % na dłuższej odległości, ta należy do transportu taczkami przydzielić jednego dodatkowego robotnika. Szybkość przejazdu taczkami wynosi ad 0,8 do 1,25 misek, średnia należy przyjmować 50 m/minutę. przy tej szybkości i w normalnych warunkach pracy robotnik w ciągu 8 godzinnego dnia pracy może przebyć drogę 20 – 25 km. Transport wózkami Gdy nawierzchnia przejazdu jest równa i twarda, a do przewozu mamy tego rodzaju materiał, jak np. esencję betonową do budowy obiektów drogowych, wówczas korzystne jest użycie wózków tZIW japonek. Continue reading „Jesli wzniesienie i jest w granicach 5,4 – 12 % na dluzszej odleglosci, ta nalezy do transportu taczkami przydzielic jednego dodatkowego robotnika”

TRANSPORT KONNY

TRANSPORT KONNY . Obecnie koń jako siła pociągowa, a łącznie z wozem lub szuflą jako środek transportu, ma coraz mniejsze znaczenie w budownictwie drogowym. Konny środek transportu jest jeszcze stosowany przy robotach konserwacyjnych nawierzchni nieulepszonych, przy niewielkich robotach ziemnych oraz przy przebudowach niewielkich odcinków dróg. Pojazdy konne są głównie wykorzystywane przy robotach drogowych w okresach spadku nasilenia robót rolnych, ma zresztą w pełni uzasadnienie gospodarcze. Do zalet transportu konnego należy zaliczyć: 1) dużą elastyczność, umożliwiającą dojazd niemal do wszystkich miejsc i swobodne zmiany trasy bez specjalnej szkody dla organizacji i wydajności robót 2) możliwość wykorzystywania istniejących rezerw w gospodarce rolnej w okresach wolnych od robót polowych ewentualnie leśnych. Continue reading „TRANSPORT KONNY”

W takim przypadku jeden skrajny tor stacyjny staje sie bocznica placu budowy

W takim przypadku jeden skrajny tor stacyjny staje się bocznicą placu budowy. Jeśli mamy do czynienia z mało rozbudowaną stacją kolejową, to zajdzie konieczność wybudowania prowizorycznej bocznicy, w tym celu przedłuża się skrajny tor stacyjny bądź też wykonuje się odgałęzienie za pośrednictwem jednego lub dwu rozjazdów. Dzięki tym rozwiązaniom unika się kosztownego przeładowania materiałów oraz dodatkowego ich przewozu środkami bliskiego transportu. Pierwsza liczba oznacza ilość osi tocznych w przedniej części parowozu, druga – ilość osi napędnych, trzecia – ilość osi tocznych tylnej części parowozu. Jeśli linia kolejowa przebiega wzdłuż i w bezpośredniej bliskości budowanej drogi, to można uniknąć przeładowania materiałów i dodatkowych transportów, urządzając place budowy przylegające do linii kolejowej. Continue reading „W takim przypadku jeden skrajny tor stacyjny staje sie bocznica placu budowy”