W takim przypadku jeden skrajny tor stacyjny staje sie bocznica placu budowy

W takim przypadku jeden skrajny tor stacyjny staje się bocznicą placu budowy. Jeśli mamy do czynienia z mało rozbudowaną stacją kolejową, to zajdzie konieczność wybudowania prowizorycznej bocznicy, w tym celu przedłuża się skrajny tor stacyjny bądź też wykonuje się odgałęzienie za pośrednictwem jednego lub dwu rozjazdów. Dzięki tym rozwiązaniom unika się kosztownego przeładowania materiałów oraz dodatkowego ich przewozu środkami bliskiego transportu. Pierwsza liczba oznacza ilość osi tocznych w przedniej części parowozu, druga – ilość osi napędnych, trzecia – ilość osi tocznych tylnej części parowozu. Jeśli linia kolejowa przebiega wzdłuż i w bezpośredniej bliskości budowanej drogi, to można uniknąć przeładowania materiałów i dodatkowych transportów, urządzając place budowy przylegające do linii kolejowej. Continue reading „W takim przypadku jeden skrajny tor stacyjny staje sie bocznica placu budowy”