Szufle konne sa stosowane w kilku odmianach, w zaleznosci od konstrukcji i pojemnosci

Szufle konne są stosowane w kilku odmianach, w zależności od konstrukcji i pojemności. Odmianę szufli najmniejszej pojemności przedstawia rysunek 13. Szufla konna jest to po prostu kosz blaszany otwarty z przodu i góry, zaopatrzony w tylnej części w dwie rączki uchwyty, do przedniej części szufli jest przymocowany uchwyt do zaprzęgania konie. Szufle są obsługiwane przez jednego lub dwa konie i woźnicę. Praca szuflą polega na tym że w momencie urabiania gruntu woźnica unosi jej rączkę do góry, wtedy ostrze szufli opiera się o ziemię pod ostrym kątem, regulowanym przez woźnicę w zależności od zwięzłości gruntu; wskutek nacisku wywieranego na szuflę przez ciągnącego konia, szufla wrzyna się w ziemię i napełnia urobkiem, zeskrobując go w czasie a – jednokonna o pojemności 0,1 m3, b – dwukonna ruchu o pojemności 0,2 m3, c – szufla o pojemności 0,1 mS w czasie pracy. Continue reading „Szufle konne sa stosowane w kilku odmianach, w zaleznosci od konstrukcji i pojemnosci”