Podobna konstrukcje stosuje sie po stronie wjazdu z drogi glównej na boczna, poniewaz pojazdy skrecajace na pewnym odcinku przed skrzyzowaniem zmniejszaja szybkosc

Podobną konstrukcję stosuje się po stronie wjazdu z drogi głównej na boczną, ponieważ pojazdy skręcające na pewnym odcinku przed skrzyżowaniem zmniejszają szybkość. Opisane poszerzenie ułatwia pojazdom nieskręcającym zachowanie większej szybkości. Urządzenia tego rodzaju należy stosować przede wszystkim do dróg o dużej intensywności ruchu. Promienie łuków zaokrąglających krawędź korony drogi przyjmuje się: a) dla ruchu skręcającego z drogi, bocznej na główną 15-20 m, b) dla ruchu skręcającego z drogi głównej na boczną 30-50 m. Na rysunku 163 podano konstrukcję jednopoziomowego skrzyżowania dwóch dróg równorzędnych z zachowaniem zasad podanych poprzednio ukos skrzyżowania skonstruowano tak, że powoduje utworzenie się nieco wydłużonego placu. Ponieważ w tym przypadku wszystkie kierunki są ruchowo jednakowo ważne, poszerzenie dla pojazdów skręcających wykonano na każdym odgałęzieniu. Jeżeli drogi krzyżujące się mają rożn e typy nawierzchni, ograniczenie nawierzchni wykonuje się tak, jak pokazano na rysunku, z tym zastrzeżeniem, że poszerzeniu w kierunku bocznym podlega nawierzchnia wyższego typu. Skrzyżowanie tego typu w zasadzie może być stosowane do dowolnej ilości kierunków. W takim przypadku powinna być jednak utrzymana odległość poszczególnych kierunków mierzona po obwodzie koła, równa co najmniej od 50 do 80 m. Przy większej ilości kierunków powoduje to zwiększenie średnicy koła tarczy. [patrz też: japan motors bielsko, otomoto białystok, leasing volvo ]

Powiązane tematy z artykułem: japan motors bielsko leasing volvo otomoto białystok