Podbijanie podbijakami uderzeniowymi (pneumatycznymi i

Podbijanie podbijakami uderzeniowymi (pneumatycznymi i spalinowy— mi) przeprowadza się nieco inną techniką. Pionowo wprowadzony bod od- słonięty spód podkładu podbijak pochyla się i od końca podkładu lub od środka toru w kiexunku szyny. Pod szyną podbijak należy ustawić ukośnie, a następnie tak go odchylać, aby przy końcu lub w Środkowej części podkładu zajął pozycję prostopadłą do osi podkładu. Podbijaków uderzeniowych nie należy stosować do podbijania podkładów betonowych ze względu na możliwość ich uszkodzenia. Ciężkie podbijarki toru mają zamontowane na stałe narzędzia robocze — łapy podbijające, których konstrukcja ustawienie w poszczególnych typach podbijarek są na ogół podobne. Zagęszczanie podsypki może być przeprowadzane: naciskowo (statycznie); uderzeniowo (dynamicznie); — wibracyjnie (impulsowo); — naciskowo—wibracyjnie,• — uderzeniowo—wibracyjnie. Większość urządzeń zagęszczających jest przystosowana do trzech ostatnich sposobów zagęszczania. Proces %dbracyjnego zagęszczania polega na przekazaniu drgań narzedzia na ziama podsypki, powodując przy tym obniżenie współczynnika tar- cia. W rezultacie ziarna przemieszczają się i ulegają zagęszczeniu. Drgania wibracyjne. powstają pod wpływem ruchu obrotowego mimośrodu 2 osadzonego na wale 1 (rys. 111-3). Podczas obrotu mimośrodu powstaje odśrodkowa siła wymuszająca Q: gdzie: masa mimośrodu kG • s2/m mimośrodowość W m, co — prędkość kątowa mimośrodu w m/s27tn 30 Iloczyn ciężaru mimośrodu G i mimośrodowości r nazywamy m om e ntem kinematycznym
gdzie: G — ciężar mimośrodu w kG, g — przyspieszenie ziemskie w m/s2. Urządzenia zagęszczające powinny charakteryzować się jednokierunkowym działaniem, np. w kierunku podbijanego podkładu. Na rysunku 111-4a drgania są ukierunkowane pionowo do góry wsku— tek zastosowania dwóch mimośrodôw obracających się z jednakową prędkością obrotową, lecz w przeciwnych kierunkach. W tym układzie siły po- ziome nawzajem się równoważą, W urządzeniach zagęszczających o nie ukierunkowanym działaniu (rys. 111-4b) siła wymuszająca Q zachowuje sta— łą wartość, zmienia jednak kierunek działania. Urządzenia tego typu po— wodują drgania rozprzestrzeniające się praktycznie pionowo w dół ze względu na dodatkowe oddziaływanie ciężaru urządzenia zagęszczającego. [przypisy: otomoto białystok, otomoto turek, leasing volvo ]

Powiązane tematy z artykułem: leasing volvo otomoto białystok otomoto turek