METODA GRAFICZNEGO RÓZNICZKOWANIA

METODA GRAFICZNEGO RÓŻNICZKOWANIA . Ocena trasy drogowej z punktu jej dostosowania do ruchu samochodowego na podstawie przekroju podłużnego i planu sytuacyjnego jest utrudniona wskutek zbyt małego uwypuklenia na tych rysunkach zarówno dużych pochyleń niwelety, jak i wpływu krzywizn poziomych. Ocena taka polegałaby na żmudnym, starannym badaniu załączników dokumentacji poszczególnych odcinków drogi w celu określenia jej płynności zarówno w planie, jak i w przekroju. Dla dróg o mniejszym znaczeniu komunikacyjnym, na których odbywa się zasadniczo ruch mieszany, szczegółowe badania tego typu nie są konieczne. Potrzebne to tylko wówczas, gdy drogi takie są przewidziane w przyszłości do przebudowy na ulepszone nawierzchnie z przeznaczeniem do dalekobieżnego ruchu szybkiego. Natomiast dla dróg o ruchu szybkim, mających znaczenie dla komunikacji dalekobieżnej, badanie tego rodzaju jest konieczne, aby można było ustalić lokalizację i zakres przebudowy odc inków nie odpowiadających wymaganiom ruchu. Zadanie ułatwia stosowanie metody graficznego różniczkowania. [hasła pokrewne: otomoto białystok, otomoto zielona góra, gumtree samochody ]

Powiązane tematy z artykułem: gumtree samochody otomoto białystok otomoto zielona góra