10. Nasuwarki hydrauliczne toru Do podnoszenia

10. Nasuwarki hydrauliczne toru Do podnoszenia i nasuwania toru — oprócz narzędzi ręcznych i lekkiego sprzętu dźwigowego — stosuje się nasuwarki hydrauliczne. Na PKP stosuje się nasuwarki hydrauliczne produkowane przez Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Stargardzie Szczecińskim, typu NH oraz bardziej nowoczesne i efektywne typu NS—60. Nasuwarka hydrauliczna typu NH (rys. 11-31) do podnoszenia i nasuwania toru może być uzytkowana samodzielnie albo w zespole maszyn.
Najczęściej jest stosowana bezpośrednio przed podbijarką PD-90, gdyż umożliwia zastąpienie grupy robotników potrzebnych do podniesienia toru przed mechanicznym podbijaniem. Nasuwarka toru NH składa się z ramy nośnej 1, dwóch zestawów kołowych 2, stopy oporowej 7, urządzenia chwytakowego (składającego się z chwytaków 3 połączonych z ramą nośną cięgnami 13 i sterowanych dźwigniami 10), silnika spalinowego 4, układu napędowego pompy II oraz układu hydraulicznego, złożonego z przewodów, pompy, zbionnika i zaworów. W górnej części kratownicowa rama nośna 1 jest usztywniona płaskownikami i zakończona obejmami osi siłowników podnoszących 5. W dolnej części są przymocowane dwie osie konstrukcji rurowej, wzmoanione żebrem usztywniającym. Na osiach, na łożyskach tocznych są osadzone cztery stali wne koła 2 0 średnicy tocznej 180 mm. Do ramy są przyspawane elementy połączeniowe poszczególnych części składowych nasuwarki oraz ograniezniki, wsporniki, ruchomy podest itp. Podest ruchomy operatora jest wykorzystywany do sterowania hamulcarni klockowymi nasuwarki. Operator wchodząc na podest naciska na hamU1ce powodując zatrzymanie się maszyny. Podnoszenie toru następuje przez doprowadzenie oleju hydraulicznego pod ciśnieniem 10 MN/mZ (100 at) do siłowników pionowych 5, które powodują opuszczenie stopy oporowej 7 i oparcie jej na tłuczniu. Na czopach prowadnic ramy dolnej są przegubowo umocowane dwa chwytaki szyn 3 podnoszące tor. Zaciskanie chwytaków na szynach odbywa się samoczynnie, pod wpływem ciężaru toru, a otwieranie i zamykanie urządzeń chwytakowych — za pomocą dźwigni 10. Tłoczyska siłowników podnoszenia przesuwają się w ślizgach jarzm 12, połączonych ze sobą poziomym siłownikiem nasuwania 6. Siłownik poziomy dwustronnego działania napierając na jedno z jarzm przechyla pionowe siłowniki i przesuwa tor w kierunku napierania. Taka konstrukcja nasuwarki umożliwia nasuwanie i podnoszenia. [przypisy: gumtree motoryzacja, classic porsche, classic porsche dostawcze ]

Powiązane tematy z artykułem: classic porsche dobór akumulatora centra gumtree motoryzacja