Wozy konne

Wozy konne . Wśród znajdujących się na terenie kraju wozów konnych można wyróżnić znaczną ilość typów i odmian. Nowa produkcja wozów oparta jest o ścisłe wytyczne zawarte w polskich normach. W okresie zimy w pewnych warunkach zamiast wozów mogą być użyte do przewozu materiałów sanie. Również w obrębie placu budowy do przemieszczania materiałów w sztukach większych rozmiarów można stosować przeciąganie, polegające na zaprzęgnięciu konia do przewożonego elementu i ciągnięciu go po ziemi. Tego rodzaju transport wywołuje duże opory ruchu, jednak przy niewielkich odległościach transportu i ciężkich sztukach jest korzystny, gdyż staje się zbędne załadowanie i wyładowanie. Siła pociągowa konia Praktycznie siła pociągowa konia P jest równa około 5 jego ciężaru, tj. p = 0,2 C gdzie C jest ciężarem konia. Na przeciągu krótkiego czasu =koń może bez szkody dla zdrowia podwoić swój wysiłek jeśli koń będzie pracował nawet z norm alnym wysiłkiem, ale przez dłuższy okres, to jego siła pociągowa obniży się również na wielkość siły pociągowej ma wpływ szybkość przejazdu. Zależność pomiędzy siłą pociągową, szybkością oraz czasem trwania pracy ujął czeski inżynier Maschek we wzorze, gdzie p – zmieniona siła pociągowa tego samego konia wskutek zastosowania szybkości v i czasu pracy T, Po – normalna siła pociągowa konia przy normalnej szybkości i normalnym czasie pracy, V – wymagana szybkość konia która waha się w granicach: bardzo wolny ustęp 0,6 misek, tj. 2,16 km/godz, szybki stęp 1,4 misek, tj. 5,00 km/godz, Vo – normalna szybkość konia, którą przyjmuje się jako normalny stęp, tj. 1,1 m/sek, T – wymagany czas pracy konia, To – normalny czas pracy konia, tj. 8 godzin na dobę. Wzór możemy przekształcić w zależności od potrzeb, np. przy stałym czasie pracy T = T o gdzie: P=Po(2). [przypisy: classic porsche, tuleje gumowo metalowe, otomoto turek ]

Powiązane tematy z artykułem: classic porsche otomoto turek tuleje gumowo metalowe