Wariant pierwszy wykazuje natomiast w perspektywie ostre zalomy trasy przy moscie, zmuszajace kierowce do zmniejszenia szybkosci ruchu

Wariant pierwszy wykazuje natomiast w perspektywie ostre załomy trasy przy moście, zmuszające kierowcę do zmniejszenia szybkości ruchu. Wkładka 4 podaje rysunek perspektywiczny wjazdu pod wiadukt. Rysunek ten umożliwia stwierdzenie, w jakim stopniu wiadukt zasłania widoczność trasy drogowej na większej odległości. W podobny sposób można stwierdzić, że np. obraz perspektywiczny łuku bez krzywej przejściowej jest skrętem ostrym, a ten sam łuk przy zastosowaniu krzywej przejściowej widzimy, jako łagodne, płynne przejście z prostej w łuk kołowy. Z rysunków perspektywicznych tras drogowych, sporządzanych dla miejsc bardziej trudnych i skomplikowanych, łatwo jest przejść do rysunków przekrojów podłużnych i planów sytuacyjnych, które mogą być odpowiednio poprawione. W celu otrzymania pełnego obrazu sytuacji trasy drogowej i stopnia jej dostosowania do krajobrazu na rysunki perspektywiczne nanosi się nie tylko elementy trasy drogowej, lecz i charakte rystyczny kształt terenu, otrzymany z planu warstwicowego . [przypisy: otomoto turek, tuleje gumowo metalowe, skoda wrocław otomoto ]

Powiązane tematy z artykułem: otomoto turek skoda wrocław otomoto tuleje gumowo metalowe