W budownictwie drogowym transport taczkami jest stosowany do :

W budownictwie drogowym transport taczkami jest stosowany. 1) do robót ziemnych w przekrojach odcinkowych, w przejściach z wykopu w nasyp, przy pobieraniu gruntu z wykopu (rezerwy) lub składania gruntu, wykopach fundamentowych obiektów drogowych średniej wielkości 2) do robót nawierzchniowych, tj. do poprzecznego przewozu materiałów złożonych na poboczach, w rowach lub poza rowami 3) na placach budowy do dozowania i dowożenia materiałów z hałd do koszów betoniarek lub maszyn produkujących bitumiczne masy drogowe oraz do odwożenia gotowych mas na miejsca wbudowania lub do środków transportu zewnętrznego, 4) do budowy obiektów drogowych, tj. do dowożenie materiałów i półfabrykatów ze składu lub masy betonowej z betoniarek. Zaletami transportu taczkami są: duża elastyczność, niski koszt wyposażenia, łatwość zorganizowania, dogodny sposób ręcznego załadowania i wyładowania oraz bardzo duża żywotność. Wadami transportu taczkami są: mała wydaj ność, bardzo duża pracochłonność i konieczność użycia dużej siły fizycznej potrzebnej na podtrzymywanie tarczki oraz jej przetaczanie, co jest czynnością wyczerpującą. Źródłem polepszającym ciężkie warunki pracy taczkami może być przeniesienie siły działającej z rąk robotnika na jego ramiona za pomocą parcianych szelek. Stosowanie szelek powinno być obowiązkowe przy odległościach przewozu ponad 75 m i na każdą odległość przy taczkach o ciężarze łącznie z załadunkiem ponad 200 kG. Ze względu na znaczne wady transportu taczkami ten rodzaj transportu powinien być zamieniany ma inny bardziej wydajny i ekonomiczny, gdzie tylko jest te możliwe. [hasła pokrewne: gumtree motoryzacja, otomoto turek, ferrari wynajem ]

Powiązane tematy z artykułem: ferrari wynajem gumtree motoryzacja otomoto turek