TRANSPORT RECZNY I KONNY

TRANSPORT RĘCZNY I KONNY . 1. TRANSPORT RĘCZNY Do transportu ręcznego w budownictwie drogowym można zaliczyć: przenoszenie materiałów w naczyniach, np. koszach i nosiłkach, przerzut materiałów łopatami lub innymi narzędziami, przetaczanie, transport taczkami, wózkami oraz ręczny transport przy pchaniu wózków kolejki wąskotorowej. Zaletami transportu ręcznego są niskie koszty wyposażenia w sprzęt i urządzenia dróg, natomiast wadami – duża pracochłonność oraz wysoka cena jednostkowa robót. Wobec coraz bardziej rozwijającej się mechanizacji, stosowanie transportu ręcznego jest nieznaczne, ogranicza się do przypadków, gdy mechaniczne środki transportu nie dadzą się zastosować bądź też, gdy jest zbyt mały rozmiar robót i zastosowanie innego rodzaju transportu spowodowałoby większe koszty wykonania z powodu konieczności przygotowania odpowiednich dróg i urządzeń. a. Przenoszenie materiałów Przenoszenie materiałów ręcznie, na plecach w ko szach lub w najrozmaitszych nosiłkach ze względu na koszty i pracochłonność jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy odległość przenoszenia jest mała, ilość przenoszonych materiałów jest nieznaczna i gdy przenoszenia nie można zastąpić innym rodzajem transportu. Na budowie w toku procesów produkcyjnych spotykamy się z odmianą przenoszenia, a mianowicie z przeznaczeniem lub przesuwaniem. Oba te rodzaje transportu występują sporadycznie i mają raczej charakter czynności produkcyjnych niż transportowych mogą one mieć zastosowanie przy przemieszczeniu cięższych elementów materiału lub prefabrykatów, np. belek stalowych i drewnianych, rur betonowych, elementów przepustów itp. b. Przerzut łopatami [hasła pokrewne: skoda wrocław otomoto, gumtree samochody, otomoto zielona góra ]

Powiązane tematy z artykułem: gumtree samochody otomoto zielona góra skoda wrocław otomoto