TRANSPORT MECHANICZNY

TRANSPORT MECHANICZNY . 1. TRANSPORT SZYNOWY w budownictwie drogowym spotykamy się z dwojakiego rodzaju transportem szynowym: a) z transportem szynowym normalnotorowym, tj. z kolejami normalfiotorowymi b) z transportem szynowym wąskotorowym, tj. z kolejkami wąskotorowymi, a. Transport szynowy normalnotorowy Kaleje normalnotorowe dokonują masowych, przewozów materiałów za pomocą taboru kolejowego poruszającego się bądź po sieci kolejowej użytku publicznego, bądź też po bocznicach kolejowych typu stałego lub prowizorycznego (użytku niepublicznego). Ze względu na połażenie w różnych częściach kraju baz surowcowych oraz zakładów produkcji materiałów i prefabrykatów trudna pomyśleć o budowie nowoczesnych dróg z pominięciem tak masowego, a zarazem szybkiego transportu jakim są koleje normalnotorowe. Nawet słusznie proponowana zasada maksymalnego wykorzystania materiałów miejscowych nie jest w stanie wyeliminować z budownictwa drogowego tego środka tr ansportu. Transport kolejowy normalnotorowy charakteryzują małe opary ruchu, a w wyniku tego małe zapotrzebowanie siły pociągowej, masowość przewozu i stosunkowo duża szybkość. Ujemną stroną tego rodzaju transportu jest jego sztywność spowodowana związaniem z torem i stacją. Jeśli materiały dostarczone są na budowę kolejową, której trasa przebiega w pobliżu placu budowy o masowym przerobie materiałów, to niemal zawsze opłaca się wybudować bocznicę kolejową łączącą stację kolejową z placem budowy. Jeśli zaś place przystacyjne są odpowiednio dużych, rozmiarów oraz dogodnie usytuowane w stosunku do budowanej drogi lub mostu, to celowe jest plac stacyjny przekształcić na plac budowy. [podobne: getin leasing poleasingowe, skoda wrocław otomoto, leasing volvo ]

Powiązane tematy z artykułem: getin leasing poleasingowe leasing volvo skoda wrocław otomoto