TRANSPORT KONNY

TRANSPORT KONNY . Obecnie koń jako siła pociągowa, a łącznie z wozem lub szuflą jako środek transportu, ma coraz mniejsze znaczenie w budownictwie drogowym. Konny środek transportu jest jeszcze stosowany przy robotach konserwacyjnych nawierzchni nieulepszonych, przy niewielkich robotach ziemnych oraz przy przebudowach niewielkich odcinków dróg. Pojazdy konne są głównie wykorzystywane przy robotach drogowych w okresach spadku nasilenia robót rolnych, ma zresztą w pełni uzasadnienie gospodarcze. Do zalet transportu konnego należy zaliczyć: 1) dużą elastyczność, umożliwiającą dojazd niemal do wszystkich miejsc i swobodne zmiany trasy bez specjalnej szkody dla organizacji i wydajności robót 2) możliwość wykorzystywania istniejących rezerw w gospodarce rolnej w okresach wolnych od robót polowych ewentualnie leśnych. Do wad transportu konnego należy zaliczyć: a) stosunkowo duży koszt wykonania robót b) zanieczyszczanie robót przez paszę i nawóz końs ki, powoduje duże trudności na placach budowy oraz przy robotach nawierzchniowych np. betonowych i bitumicznych. c) małą wydajność, zwłaszcza przy znaczniejszych odległościach d) załadowanie wozu wymaga dość wysokiego podnoszenia materiału, natomiast do wyładowania trzeba częściowo rozbierać wóz wada ta nie występuje przy szuflach konnych. W praktyce transport konny stosuje się do przewozu materiałów za pomocą wozów, szufli (zgarniarek) konnych oraz wózków kolei wąskotorowej. [hasła pokrewne: skoda wrocław otomoto, otomoto kalisz, porsche inter auto rybnik ]

Powiązane tematy z artykułem: otomoto kalisz porsche inter auto rybnik skoda wrocław otomoto