Szufle konne sa stosowane w kilku odmianach, w zaleznosci od konstrukcji i pojemnosci

Szufle konne są stosowane w kilku odmianach, w zależności od konstrukcji i pojemności. Odmianę szufli najmniejszej pojemności przedstawia rysunek 13. Szufla konna jest to po prostu kosz blaszany otwarty z przodu i góry, zaopatrzony w tylnej części w dwie rączki uchwyty, do przedniej części szufli jest przymocowany uchwyt do zaprzęgania konie. Szufle są obsługiwane przez jednego lub dwa konie i woźnicę. Praca szuflą polega na tym że w momencie urabiania gruntu woźnica unosi jej rączkę do góry, wtedy ostrze szufli opiera się o ziemię pod ostrym kątem, regulowanym przez woźnicę w zależności od zwięzłości gruntu; wskutek nacisku wywieranego na szuflę przez ciągnącego konia, szufla wrzyna się w ziemię i napełnia urobkiem, zeskrobując go w czasie a – jednokonna o pojemności 0,1 m3, b – dwukonna ruchu o pojemności 0,2 m3, c – szufla o pojemności 0,1 mS w czasie pracy. Gdy szufla jest dostatecznie napełniona, wówczas woźnica opuszcza jej rączki w dół i w takim położeniu szufla może być wleczona na dowolną odległość. Gdy szufla zostanie zawleczona na miejsce przeznaczenia woźnica podnosi Jej rączki do góry aż do położenia niemal pionowego, wtedy ostrze jej zaczepia o grunt i szufla, wskutek siły pociągowej konia ciągnącej ją z przodu, przewraca się i wysypuje całkowicie swą zawartość. W tym położeniu może być z powrotem zawleczona na miejsce urabiania gruntu. Produkowane szufle są różnych wielkości. W rzeczywistości napełnianie szufli urobkiem nie jest zupełne i przeciętnie należy je przyjmować w wysokości około 50 % pojemności geometrycznej. Praca szufli odbywa się w ciężkich warunkach, dlatego też można je eksploatować 300 -7- 350 dni roboczych, po którym to czasie szufla nie nadaje się do użytku ani do remontu ze względu [la znaczne starcie blachy dna i boków. Szufle o większej pojemności (do 0,5 m), obsługiwane przez 2 -7- 4 konie, wychodzą z użycia i są wypier ane przez równiarki i zgarniarki o napędzie mechanicznym. [podobne: gumtree samochody, skoda wrocław otomoto, getin leasing poleasingowe ]

Powiązane tematy z artykułem: getin leasing poleasingowe gumtree samochody skoda wrocław otomoto