Schemat ukladu sil pojazdu na pochyleniu

Schemat układu sił pojazdu na pochyleniu. Ponieważ sin dla małych kątów, z jakimi mamy praktycznie do czynienia w ruchu drogowym, równa się w przybliżeniu tg a, co z kolei nie jest niczym innym jak wartością liczbową wielkości wzniesienia wyrażoną ułamkiem dziesiętnym (gdyż j = tg a), więc ostatecznie: W = G i Należy pamiętać, że i na wzniesieniu przybiera wartość dodatnią, a na spadku ujemną i wtedy przy odpowiednio dużej wartości W, występuje zagadnienie hamowania. Opór powietrza pomija się ze względu na małą szybkość pojazdu przy ruchu konnym. Wielkość ciężaru wozu, który koń a sile pociągowej P może przewieźć na nachyleniu i wynosi: G = 1 Wielkość wzniesienia i którą może pokonać km o sile pociągowej P przy ciężarze wozu G, wynosi lmax – C + G. Na krótkich wzniesieniach, na których siła pociągowa konia może być podwojona, Przykład Jak ciężki wóz brutto może ciągnąć koń o ciężarze 400 kG po drodze o nawierzch ni betonowej (f = 0,01) na stałym wzniesieniu i = 0,01. Ze wzoru (9) otrzymujemy: G = 0,2 X 400 – 400 X 0,2!= 3800 kG. Przykład 2 Po jak wielkim wzniesieniu na drodze o nawierzchni betonowej będzie mógł ciągnąć- wóz o ciężarze 3800 kG koń o ciężarze 400 kG. Ze wzoru (10) otrzymujemy: i = G,2 C – Gt= 0,2 X 400 – 3800 X 0,01 = 001 = 1 % max . C + G 400 + 3800 Spadek na krótkim odcinku przy zdwojonej sile pociągowej konia oraz przy uwzględnieniu siły bezwładności odpowiednio wynosi: G+C =2 X 0,2 X 400-3800 (0,01 + 0,01)= 002 = 2% max 3800 -I- 400 . Zaprzęgając kilka koni do jednego wozu należy pamiętać, że wykorzystanie siły pociągowej konia jest tym gorsze, im więcej koni jest w zaszufle konne, zwane też zgarniarkami konnymi, są to urządzenia (narzędzia) ciągnione końmi, służące do urabiania w wykopie ziemi, zwłaszcza o mniejszej zwięzłości, fi przewożenia jej na niewielkie odległości. Szufle konne mogą też być użyte do eksploatacji żw irów i piasków w tym przypadku używa się je do urabiania i odwożenia nadkładu oraz do urabiania żwiru lub piasku i odwożenia ich na miejsce załadowania do środków dalekiego transportu zewnętrznego. [podobne: otomoto białystok, gumtree samochody, materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne ]

Powiązane tematy z artykułem: gumtree samochody materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne otomoto białystok