Przy duzej intensywnosci ruchu na drodze warunek zachowania bezpieczenstwa w czasie przejazdu przez skrzyzowanie jest warunkiem najwazniejszym

Przy dużej intensywności ruchu na drodze warunek zachowania bezpieczeństwa w czasie przejazdu przez skrzyżowanie jest warunkiem najważniejszym. Główne kierunki ruchu o największym natężeniu powinno się zabezpieczyć przez odpowiednią konstrukcję skrzyżowań tak, aby nie ograniczać w przelotności potoków ruchu na tych kierunkach i szybkości ruchu na skrzyżowaniu lub też jak najmniej ograniczać szybkość. Bezpieczeństwo ruchu na skrzyżowaniach osiąga się przez odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne, zapewniające bezpieczny przejazd (różne rozwiązania skrzyżowań jednopoziomowych, skrzyżowania dwupoziomowe), lub też przez stosowanie sygnalizacji i odpowiednich znaków nakazu i zakazu. Stosowanie zarządzeń nakazu oraz sygnalizacji (jak np. sygnalizacja świetlna) jest sposobem najmniej wskazanym, gdyż powoduje to konieczność zatrzymywania części ruchu drogowego po to, aby przepuścić przez skrzyżowanie drugą jego część, z innego kierunku. Urz ądzenia tego rodzaju są stosowane jako ostateczność tylko w takim przypadku, gdy inne rozwiązania nie są możliwe, jak to dzieje się np. w miastach. Na drogach pozamiejskich unikamy skrzyżowań z zastosowaniem sygnalizacji lub zakazów, dając pierwszeństwo skrzyżowaniom mającym odpowiednie f rozwiązania konstrukcyjne. [podobne: japan motors bielsko, otomoto kalisz, skoda wrocław otomoto ]

Powiązane tematy z artykułem: japan motors bielsko otomoto kalisz skoda wrocław otomoto