Schemat ukladu sil pojazdu na pochyleniu

Schemat układu sił pojazdu na pochyleniu. Ponieważ sin dla małych kątów, z jakimi mamy praktycznie do czynienia w ruchu drogowym, równa się w przybliżeniu tg a, co z kolei nie jest niczym innym jak wartością liczbową wielkości wzniesienia wyrażoną ułamkiem dziesiętnym (gdyż j = tg a), więc ostatecznie: W = G i Należy pamiętać, że i na wzniesieniu przybiera wartość dodatnią, a na spadku ujemną i wtedy przy odpowiednio dużej wartości W, występuje zagadnienie hamowania. Opór powietrza pomija się ze względu na małą szybkość pojazdu przy ruchu konnym. Wielkość ciężaru wozu, który koń a sile pociągowej P może przewieźć na nachyleniu i wynosi: G = 1 Wielkość wzniesienia i którą może pokonać km o sile pociągowej P przy ciężarze wozu G, wynosi lmax – C + G. Na krótkich wzniesieniach, na których siła pociągowa konia może być podwojona, Przykład Jak ciężki wóz brutto może ciągnąć koń o ciężarze 400 kG po drodze o nawierzch ni betonowej (f = 0,01) na stałym wzniesieniu i = 0,01. Continue reading „Schemat ukladu sil pojazdu na pochyleniu”