Do transportu pionowego stosuje sie nastepujace srodki transportu

Do transportu pionowego stosuje się następujące środki transportu. 1) podnośniki, 2) żurawie (dźwigi). Do transportu poziomo-pionowego stosowane są następujące środki transportu: 1) ładowarki jedno- i wielonaczyniowe, 2) dźwignice linowe. Do transportu pochyłego są stosowane: 1) przenośniki taśmowe, grzebieniowe, ślimakowe itp., 2) zgarniarki linowe, 3) urządzenia transportu wodnego. Środki transportowe można klasyfikować ze względu na rodzaj siły napędowej: 1) transport ręczny: a) przenoszenie, przetaczanie, przesuwanie, b) przerzut, c) przewóz taczkami, d) przewóz wózkami, e) przewóz wagonami wąskotorowymi. Continue reading „Do transportu pionowego stosuje sie nastepujace srodki transportu”

Najprostsza forma transportu stosowana w budownictwie drogowym jest przerzut lopatami

Najprostszą formą transportu stosowaną w budownictwie drogowym jest przerzut łopatami. Ta forma transportu, często stosowane przy wykonywaniu robót ziemnych, polega na odspojeniu gruntu i przerzuceniu go w odkład lub nasyp bądź też do podstawionych środków transportu. Przerzut łopatą, stosowany jest przy wykonywaniu wykopów kanalizacyjnych lub melioracyjnych, rowach odwadniających oraz wykopów fundamentowych małych obiektów. Z tą formą transportu mamy do czynienia również przy robotach nawierzchniowych gdy materiały nagromadzone są wzdłuż drogi na poboczach, a dla wbudowania ich konieczne jest równomierne ułożenie na powierzchni jezdni lub na podłożu gruntowym. Oprócz pojedynczego przerzutu łopatą stosuje się niekiedy podwójny, a nawet wyjątkowo kilkakrotny przerzut. Continue reading „Najprostsza forma transportu stosowana w budownictwie drogowym jest przerzut lopatami”

TRANSPORT RECZNY I KONNY

TRANSPORT RĘCZNY I KONNY . 1. TRANSPORT RĘCZNY Do transportu ręcznego w budownictwie drogowym można zaliczyć: przenoszenie materiałów w naczyniach, np. koszach i nosiłkach, przerzut materiałów łopatami lub innymi narzędziami, przetaczanie, transport taczkami, wózkami oraz ręczny transport przy pchaniu wózków kolejki wąskotorowej. Zaletami transportu ręcznego są niskie koszty wyposażenia w sprzęt i urządzenia dróg, natomiast wadami – duża pracochłonność oraz wysoka cena jednostkowa robót. Continue reading „TRANSPORT RECZNY I KONNY”

Schemat ukladu sil pojazdu na pochyleniu

Schemat układu sił pojazdu na pochyleniu. Ponieważ sin dla małych kątów, z jakimi mamy praktycznie do czynienia w ruchu drogowym, równa się w przybliżeniu tg a, co z kolei nie jest niczym innym jak wartością liczbową wielkości wzniesienia wyrażoną ułamkiem dziesiętnym (gdyż j = tg a), więc ostatecznie: W = G i Należy pamiętać, że i na wzniesieniu przybiera wartość dodatnią, a na spadku ujemną i wtedy przy odpowiednio dużej wartości W, występuje zagadnienie hamowania. Opór powietrza pomija się ze względu na małą szybkość pojazdu przy ruchu konnym. Wielkość ciężaru wozu, który koń a sile pociągowej P może przewieźć na nachyleniu i wynosi: G = 1 Wielkość wzniesienia i którą może pokonać km o sile pociągowej P przy ciężarze wozu G, wynosi lmax – C + G. Na krótkich wzniesieniach, na których siła pociągowa konia może być podwojona, Przykład Jak ciężki wóz brutto może ciągnąć koń o ciężarze 400 kG po drodze o nawierzch ni betonowej (f = 0,01) na stałym wzniesieniu i = 0,01. Continue reading „Schemat ukladu sil pojazdu na pochyleniu”

Szufle konne sa stosowane w kilku odmianach, w zaleznosci od konstrukcji i pojemnosci

Szufle konne są stosowane w kilku odmianach, w zależności od konstrukcji i pojemności. Odmianę szufli najmniejszej pojemności przedstawia rysunek 13. Szufla konna jest to po prostu kosz blaszany otwarty z przodu i góry, zaopatrzony w tylnej części w dwie rączki uchwyty, do przedniej części szufli jest przymocowany uchwyt do zaprzęgania konie. Szufle są obsługiwane przez jednego lub dwa konie i woźnicę. Praca szuflą polega na tym że w momencie urabiania gruntu woźnica unosi jej rączkę do góry, wtedy ostrze szufli opiera się o ziemię pod ostrym kątem, regulowanym przez woźnicę w zależności od zwięzłości gruntu; wskutek nacisku wywieranego na szuflę przez ciągnącego konia, szufla wrzyna się w ziemię i napełnia urobkiem, zeskrobując go w czasie a – jednokonna o pojemności 0,1 m3, b – dwukonna ruchu o pojemności 0,2 m3, c – szufla o pojemności 0,1 mS w czasie pracy. Continue reading „Szufle konne sa stosowane w kilku odmianach, w zaleznosci od konstrukcji i pojemnosci”