Ponizej podaje sie sposoby uzycia metody graficznego rózniczkowania dla dwóch tras drogowych:


Poniżej podaje się sposoby użycia metody graficznego różniczkowania dla dwóch tras drogowych: 1) trasy o przestarzałych warunkach technicznych (brak krzywych przejściowych), 2) trasy nowoczesnej, o warunkach technicznych odpowiadających ruchowi szybkich pojazdów samochodowych . Metoda ta zajmuje się porównaniem dla poszczególnych wariantów warunków planu sytuacyjnego i przekroju podłużnego. Zastosowanie tej metody wymaga sporządzenia na rysunku sześciu krzywych: a) krzywej planu sytuacyjnego trasy drogi, b) krzywej przekroju podłużnego, przy czym skale odległości dla tych krzywych są te same natomiast skala szerokości dla planu sytuacyjnego jest taka sama, jak i długości, a skala wysokości dla przekroju podłużnego jest skażona 10-krotnie, c) krzywej kątów poziomych, d) krzywej pochyleń przekroju podłużnego, e) krzywej różniczkowej krzywizn poziomych, f) krzywej różniczkowej krzywizn pionowych. [podobne: skoda wrocław otomoto, otomoto kalisz, taxi mikołów ]

Powiązane tematy z artykułem: otomoto kalisz skoda wrocław otomoto taxi mikołów