Podstawowa zasada transportu zewnetrznego w budownictwie drogowym jest dowiezienie materialów bezposrednio na miejsce wbudowania

Podstawową zasadą transportu zewnętrznego w budownictwie drogowym jest dowiezienie materiałów bezpośrednio na miejsce wbudowania, a więc np. na pobocza wzdłuż trasy drogi lub, jeśli droga wyłączona jest z ruchu publicznego, na nawierzchnię bądź też do koryta drogi. Jeśli składowanie materiałów wzdłuż trasy ze względów lokalnych lub technologii budowy jest niemożliwe, to należy je umieszczać na placu budowy jak najbliżej urządzeń i maszyn przeróbczych. Ze względu na kierunek przemieszczanych materiałów, rozróżnia się: a) transport poziomy, b) transport pionowy, c) transport poziomo-pionowy, d) transport pochyły. Do transportu poziomowego stosowane są najczęściej następujące środki transportowe: 1) taczki i wózki (japonki), 2) wozy i łopaty konne, 3) kolejki wąskotorowe, 4) samochody i ciągniki z przyczepami, 5) napowietrzne kolejki linowe, 6) spycharki i zgarniarki, 7) koleje normalnotorowe, 8) środki transportu wodnego. Wymienione śro dki transportu przeważnie dokonują przemieszczeń materiałów po drogach mniej lub więcej pochyłych, jednak transport ten z punktu widzenia budowlanego ma charakter poziomy, a ściślej mówiąc, podłużny lub poprzeczny w stosunku do osi budowli. [hasła pokrewne: japan motors bielsko, samochody używane z gwarancją poznań, pko leasing licytacje ]

Powiązane tematy z artykułem: japan motors bielsko pko leasing licytacje samochody używane z gwarancją poznań