Podobnie jak przy innych srodkach transportowych, azeby nastapil ruch pojazdu, musi byc spelniony warunek

Podobnie jak przy innych środkach transportowych, ażeby nastąpił ruch pojazdu, musi być spełniony warunek: gdzie W jest sumą spotykanych oporów w czasie ruchu pojazdu. Poruszając się po drodze pojazd konny musi pokonać następujące opory ruchu: 1) opory tarcia wynikające z konstrukcji wozu, a w szczególności opory tarcia osi w łożyskach kół oraz opory tarcia potoczystego kół po jezdni w zależności od rodzaju nawierzchni. 2) opory siły bezwładności L występującej w momencie p zmiany szybkości ruchu, a zwłaszcza w chwili ruszania wozu i miejsca 3) opory powstające przy poruszaniu się pojazdu konnego po wzniesieniu, występujące wskutek tego, iż pojazd nie tylko jest przesuwany w kierunku poziomym, ale również jest pod, noszony do góry przy wykorzystaniu równi pochyłej, którą jest droga; 4) opory powietrza występujące przy dużych szybkościach. Opory tarcia możemy określić ze wzoru: VI = Gt +Gi = G (f +i) Opór ten przezwycięża siła poci ągowa konia: p = 0,2 C + C, i Podstawiając powyższe wartości do wzoru otrzymamy wartość liczbową oporu siły bezwładności wyrażoną w kG: W b = X O 1 = O O 1 G Ze względu na stosunkowo niską wartość tego oporu oraz z powodu krótkiego trwania, a zatem możliwości pokonania go zdwojonym wysiłkiem konia, opór bezwładności pomijamy w praktycznych obliczeniach. Wielkość oporu na wzniesieniu stanowi składową ciężaru pojazdu, równoległą do nachylenia drogi. [hasła pokrewne: bmw bawaria otomoto, porsche inter auto rybnik, otomoto turek ]

Powiązane tematy z artykułem: bmw bawaria otomoto otomoto turek porsche inter auto rybnik