Podczas odwrotnego ruchu tloka plytka

Podczas odwrotnego ruchu tłoka płytka zaworowa pod działaniem sprężyny odskakuje od zderzaka i przylega do gniazda, nie pozwalając na wydostawanie się sprężonego powietrza z cylindra do przewodu ssącego sprężarki.  W rezultacie otrzymujemy pracę jałową sprężarki, gdyż zassane powietrze jest wytłoczone przez zawór ssący do atmosfery. Jeżeli na tłoczek nie działa ciśnienie nadmiernie sprężonego powietrza, to tłoczek pod wpływem sprężyny 8 przesuwa się do góry, powodując „odwieszenie” zaworu ssącego, Sprężarka ponownie zaczyna tłoczyć powietrze do zbiornika wyrównawczego. Działanie regulatora ciśnienia (rys. 111-16) polega na odpowiednim nastawieniu sprężyny 7, która za pośrednictwem trzpienia 2 powoduje docisk grzybka II do powierzchni A kadłuba regulatora 12. Regulację napięcia sprężyny przeprowadza się przez wkręcani? lub wykręcanie pokrętłem 4 tulejki śrubowej 5 w gniazdo 8. Ustalone położenie utrwala się przeciwnakrętką 6. Czułość regulatora dobiera się przez zwiększenie lub zmniej— szenie liczby podkładek regulujących 9, kțóre dociska się nakrętką 10. Przez zwiększenie liczby podkładek uzyskuj? się podwyższenie dolnej granicy ciśnienia, które wyłącza sprężarkę. Jeśli w zbiorniku vvyrównawczym ciśnienie dojdzie do 0,6 MN/m2 (6 At), to dopływające ze zbiornika wyrównawczego powietrze pokonuje opór sprężyny 7. Grzybek podnosi się w górę aż do chwili zetknięcia sie powierzchnią B z gniazdem 8. Powietrze przedostaje się do przewodu zaworu ssącego powodując jego „zawieszenie”. Z chwilą obniżenia się ciśnienia w zbiorniku wyrównawczym poniżej wyregulowanej granicy, nacisk na powierzchnię A grzybka zmniejsza się. Sprężyna 7 dociska grzybek do kadłuba regulatora 12, resztka powietrza z przewodu 1 (rys. 111—16) przedo-
staje się do otworów 1 w pokrętle 4 i przeciwnakrętce 3 oraz ulatnia się do atmosfery. Na przewodzie tłocznym sprężarki jest zamontowany zawór bezpieczeństwa, który w razie przekroczenia 0 5% dopuszczalnego ciśnienia włącza się samouynnie umożliwiając ujście nadmiernie sprężonego powietrza do atmosfery. [podobne: skoda wrocław otomoto, pko leasing licytacje, tuleje gumowo metalowe ]

Powiązane tematy z artykułem: pko leasing licytacje skoda wrocław otomoto tuleje gumowo metalowe