Podbijaki elektryczne sa latwe do

Podbijaki elektryczne są łatwe do obsługi i tanie w eksploatacji, ale do ich zasilania są potrzebne ciężkie i kłopotliwe w transporcie (na szlaku) zespoły prądotwórcze, co w połączeniu z dużą masą samych podbijaków powoduje ograniczanie ich stosowania przy robotach nawierzchniowych. 4. Zespoły prądotwórcze Zespoły prądotwórcze są urządzeniami przetwarzającymi energię mechaniczną na energię elektryczną, potrzebną do zasilania silników elektrycznych, zespołów spawalniczych, do ładowania akumulatorów oraz do celów oświetleniowych. Zespoły prądotwórcze są napędzane nisko- lub wysokoprężnymi silnikami spalinowymi i mogą być typu stacjonarnego, przewoźnego lub przeWytwarzają one prąd o napięciu przemiennym jedno— lub trójfazowym, o normalnej bądź podwyższonej częstotliwości, albo prąd stały. Maszyny i narzędzia elektryczne stosowane w służbie drogowej są za— silane zespołami prądotwórczymi o napięciu do 400 V i częstotliwości 50 Hz. Do zasilania podbijaków wibracyjnych typu PWE-3000A stosuje się zespoły prądotwórcze typu BeDT3-2 importowane z NRD albo krajowe typów EPż4-3/400 lub PAB4-3/400. Zespół prądotwórczy typu BeDT3-2 (rys. 111-8) napędza niskoprężny silnik spalinowy 7. Silnik i pi•ądnica 11 są zmontowane na podstawie 1, która łączy się z ramą nośną 2, do tłumienia drgań i przenoszenia zespołu. Do ramy nośnej są przytwierdzone tablica rozdzielcza 3 i zbiornik 4. Nad tablicą rozdzielczą znajduje się Skrzynka narzędziowa 10. Napęd z silnika na prądnicę przenosi sprzęgło elastyczne. Drgania są tłumione dzięki przytwierdzeniu prądnicy do płyty na gumowo-metalo— wych amortyzatorach. Rozruch silnika odbywa się przez szybki obrót dźwigni rozruchowej 8, a utrzymanie stałej prędkości obrotowej silnika zapewnia regulator obrotów 9, połączony za pośrednictwem zabieraka z wałem korbowym. Na tablicy rozdzielczej są rozmieszczone przyrządy pomiarowe i kon— trolne, potrzebne do nadzorowania przebiegu pracy zespołu oraz do zabez— pieczenia łaściwych warunków bhp. [przypisy: gumtree samochody, japan motors bielsko, skup samochodów sosnowiec ]

Powiązane tematy z artykułem: gumtree samochody japan motors bielsko skup samochodów sosnowiec