Nastepnie w dowolnym miejscu budujemy pionowa skale wysokosci (z przekroju podluznego) i pozioma skale szerokosci (z planu sytuacyjnego)

Następnie w dowolnym miejscu budujemy pionową skalę wysokości (z przekroju podłużnego) i poziomą skalę szerokości (z planu sytuacyjnego). Punkty przecięcia się prostopadłych do skal poprowadzonych z punktów o tej samej numeracji dadzą punkty osiowe perspektywicznego obrazu odcinka drogi. Jeżeli otrzymane w powyższy sposób punkty osi drogi połączymy w sposób płynny, otrzymamy obraz perspektywiczny osi odcinka drogi. Aby otrzymać całkowity obraz perspektywiczny korony odcinka drogi dla poszczególnych punktów osiowych w obrazie perspektywicznym, należy dorysować szerokości jezdni i szerokości korony drogi. Szerokości te otrzymamy, wychodząc z założenia podobieństwa obrazu na płaszczyźnie rzutu i rzeczywistych wielkości przedmiotu w terenie. Dla ułatwienia pracy można sporządzić wykres oparty na podanym wzorze. Sposób sprawdzenia projektowania dróg o większym znaczeniu komunikacyjnym (przewidzianych dla dużych szybkości ruchu) na podstawie ob razów perspektywicznych umożliwia określenie słuszności rozwiązań projektowych, dotyczących zarówno planu sytuacyjnego, jak i przekroju podłużnego drogi. Pasmo drogi widoczne w przestrzeni na obrazie perspektywicznym pozwala również na ocenę widoczności na trasie i na ocenę właściwego dostosowania drogi do rzeźby otaczającego terenu. [patrz też: porsche inter auto rybnik, getin leasing poleasingowe, otomoto zielona góra ]

Powiązane tematy z artykułem: getin leasing poleasingowe otomoto zielona góra porsche inter auto rybnik