Najprostsza forma transportu stosowana w budownictwie drogowym jest przerzut lopatami

Najprostszą formą transportu stosowaną w budownictwie drogowym jest przerzut łopatami. Ta forma transportu, często stosowane przy wykonywaniu robót ziemnych, polega na odspojeniu gruntu i przerzuceniu go w odkład lub nasyp bądź też do podstawionych środków transportu. Przerzut łopatą, stosowany jest przy wykonywaniu wykopów kanalizacyjnych lub melioracyjnych, rowach odwadniających oraz wykopów fundamentowych małych obiektów. Z tą formą transportu mamy do czynienia również przy robotach nawierzchniowych gdy materiały nagromadzone są wzdłuż drogi na poboczach, a dla wbudowania ich konieczne jest równomierne ułożenie na powierzchni jezdni lub na podłożu gruntowym. Oprócz pojedynczego przerzutu łopatą stosuje się niekiedy podwójny, a nawet wyjątkowo kilkakrotny przerzut. Przerzut łopatą może być stosowany zarówno w kierunku poziomym, jak i pionowym. Odległość przerzutu jest zależna od siły fizycznej robotnika oraz pojemności łopaty (lub w ideł) i waha się w granicach: 2 – 4 m, średnio 3,0 m – przy przerzucie poziomym, 1 – 2 m, średnio 1,5 m – przy rzucie pionowym. Przerzut łopatami jest również podstawowym sposobem ręcznego ładowania środków transportowych. c. Transport taczkami Taczki, mimo że należą do najdawniejszych narzędzi pracy, są nadal stosowane w budownictwie drogowym, zwłaszcza tam, gdzie mamy do przewiezienia na krótkie odległości stosunkowo niewielkie ilości materiałów. Taczki przydatne są zwłaszcza do przewozu materiałów sypkich (piasek, ziemia, kruszywo), masy betonowej i bitumicznej , kamienia łamanego, kostki, klinkieru itp. [patrz też: gumtree motoryzacja, dobór akumulatora centra, gumtree samochody ]

Powiązane tematy z artykułem: dobór akumulatora centra gumtree motoryzacja gumtree samochody