Naczelnym zagadnieniem w transporcie jest jego pelna mechanizacja, zwlaszcza tak pracochlonnych robót, jakimi sa roboty zaladunkowe i wyladunkowe oraz przetaczanie srodków transportowych

Naczelnym zagadnieniem w transporcie jest jego pełna mechanizacja, zwłaszcza tak pracochłonnych robót, jakimi są roboty załadunkowe i wyładunkowe oraz przetaczanie środków transportowych. Pełna mechanizacja transportu powoduje spadek zatrudnienia do minimum oraz obniżenie kosztów i przyspieszenie wykonania robót, lecz jednocześnie wymaga posiadania kosztownego taboru i sprzętu oraz bardzo drobiazgowego opracowania organizacji robót, a przede wszystkim sprężystej organizacji wykonania. Zadanie transportu nabiera jeszcze poważniejszego znaczenia przy przechodzeniu w coraz wyższym stopniu na przemysłowe metody budowy, zwłaszcza w budownictwie obiektów drogowych. W tych warunkach transport ma o wiele poważniejsze zadania, gdyż musi dostarczać na budowę duże i ciężkie elementy. Ze względu zarówno na lokalizację produkcji materiałów drogowych, a w szczególności kruszyw, lepiszcz, spoiw i materiałów drzewnych, jak również i rozprzestrzenienia robót drogowych na terenie całego kraju oraz z powodu różnych warunków miejscowych, stosowany w budownictwie drogowym transport występuje we wszystkich rodzajach i odmianach. 2. KLASYFIKACJA TRANSPORTU I SRODKÓW TRANSPORTOWYCH W budownictwie drogowym, podobnie jak i w innych rodzajach budownictwa, z uwagi na charakter transportu, można wyróżnić dwa jego rodzaje a mianowicie: a) transport zewnętrzny, którego zadaniem jest dowiezienie na place budowy lub bezpośrednio do miejsca robót wszelkich materiałów o charakterze zaopatrzenia budowy ze stacji kolejowych, z przystani zakładów produkcji materiałów i prefabrykatów oraz z kopalń b) transport wewnętrzny, którego zadaniem jest dowiezienie materiałów do urządzeń przeróbczych w granicach placu budowy i od tych urządzeń do miejsca wbudowania. [przypisy: otomoto kalisz, samochody używane z gwarancją poznań, bmw bawaria otomoto ]

Powiązane tematy z artykułem: bmw bawaria otomoto otomoto kalisz samochody używane z gwarancją poznań