Na wkladce 1 obraz perspektywiczny wskazuje, miedzy innymi, na niewlasciwosc zaprojektowania odcinka drogi w spadku ku mostowi najpierw malym, nastepnie znacznym

Na wkładce 1 obraz perspektywiczny wskazuje, między innymi, na niewłaściwość zaprojektowania odcinka drogi w spadku ku mostowi najpierw małym, następnie znacznym. Jak widać z perspektywicznego obrazu, tego rodzaju rozwiązanie powoduje na pewnej przestrzeni złą widoczność na drodze. Oczywiście, widoczność ta powinna być dodatkowo sprawdzona na umieszczenie odległości widoczności, jednak właśnie rysunek perspektywiczny umożliwia ocenę samego rozwiązania oraz poczynienie odpowiednich poprawek w planie i przekroju podłużnym. Na wkładce 2 podano trzy obrazy perspektywiczne dla tego samego odcinka drogi, skonstruowane dla ustawienia się obserwatora kolejno co 100 m na trasie. W ten sposób na obrazach perspektywicznych mamy kolejno widok trasy drogi na przestrzeni poruszania się pojazdu równej 300 m. Obrazy te umożliwiają ocenę stopnia widoczności trasy i jej układu. Wkładka 3 podaje dwa warianty rozwiązania podejść do mostu ze skrętami obustronnym i. Wariant pierwszy przewiduje bezpośrednie podłączenie się łuków poziomych do mostu, wariant drugi – wstawki proste między końcami łuków a początkiem mostu. Ocena na podstawie rysunku perspektywicznego umożliwia stwierdzenie niewątpliwych walorów wariantu drugiego, dającego rozwiązanie bardziej płynne o dobrej widoczności perspektywicznej. [hasła pokrewne: gumtree motoryzacja, pko leasing licytacje, ferrari wynajem ]

Powiązane tematy z artykułem: ferrari wynajem gumtree motoryzacja pko leasing licytacje