Krzywa pochylen przekroju podluznego

Krzywa pochyleń przekroju podłużnego. Budowa tej krzywej jest analogiczna do budowy krzywej poprzedniej, lecz zamiast kątów odkłada się pochylenia niwelety. Odcinki poziome tej krzywej odpowiadają pochyleniom przekroju podłużnego, odcinki pochyłe łukom pionowym. Łuki pionowe wypukłe będą oznaczone przez linie spadające, łuki pionowe wklęsłe przez linie wznoszące się. Skale obu wykresów są różne, ponieważ wielkości kątów w planie sytuacyjnym i w przekroju podłużnym są różne najlepiej skalę dla wykresu krzywych przekroju podłużnego przyjmować 10-krotnie większą niż skalę wykresu kątów poziomych. Wykresy krzywej różniczkowej krzywizn poziomych e i krzywej I różniczkowej krzywizn pionowych f są zbudowane na podstawie krzywej kątów poziomych i krzywej pochyleń przekroju podłużnego. Wykresy te uwzględniają tylko krzywizny poziome i pionowe. Krzywa kątów poziomych charakteryzuje odchylenia trasy od linii powietrznej ilość fal wykr esu świadczy o stopniu falistości trasy drogi. Krzywa pochyleń przekroju podłużnego daje bezpośredni bardziej uwypuklony pogląd na spadki i wzniesienia przekroju, ponieważ krzywa nie uwzględnia wpływu rzędnych terenu zaciemniających analizę przekroju podłużnego. Krzywa pochyleń przekroju podłużnego pozwala na ocenę na pierwszy rzut oka oporów ruchu wskutek wzniesień, które należy pokonać dla każdego kierunku ruchu. Krzywa różniczkowa krzywizn poziomych składa, się z widu odcinków poziomych, których oddalenie od osi poziomej jest w stosunku odwrotnym do wielkości promieni łuków. Krzywe przejściowe pokazano na krzywej jako odcinki pochyłe, a odcinki proste trasy zlewają się z osią poziomą. Podczas przejazdu przez krzywizny kierowca samochodu musi tym bardziej obracać kierownicę, im mniejszy jest promień krzywej i im bardziej ostra jest krzywizna. [przypisy: getin leasing poleasingowe, skoda wrocław otomoto, otomoto zielona góra ]

Powiązane tematy z artykułem: getin leasing poleasingowe otomoto zielona góra skoda wrocław otomoto