Kontrole symetrii obciazen fazowych przeprowadza

Kontrolę symetrii obciążeń fazowych przeprowadza się amperornierzem na tablicy rozdzielcżej. Całkowite obćiâżenie zaspołu mocą czynną lub pŕąr dem nie może przekraczać wartości znamionowych. Dopuszczalne, chwilowe przeciążenie nie może Powodować zadżiałania wyzwalaczy cieplnych ILib elektromagnetycznych. Chwilowe przeciążenie mocą czynną nić ȚTOże przekraczać 110% mocy żnamiôhoWej, natomiast przeciăżenie trwałe nhocą czynną nie może przekraczać 100% mocy znamionowej. Podczas eksploatacji zespołów prądotwórczych należy zachować szczególne środki ostrożności i skrupulatnie przestrzegać przepisów obsługi bhp. Dla uniknięcia nieszczęśliwyćh wypadków należy posługiwać się odpowiednio izolowanymi narzędziami oraz stosować właściwe bezpieczniki i osłony elementów znajdujących się pod napięciem. Zespoły prądotwórcze
Narzędzia pneumatyczne, w tym i podbijaki, mają wiele cennych zalet, takich jak długi okres użytkowania, pewność działania, bezpieczna obsługa, prosta budowa, niewielka masa własna, mała wrażliwość na przeciążenia i łatwa naprawa. Zalety te nie równoważą jednak takich wad, jak uciążli— wa i szkodliwa dla zdrowia obsługa, mała wydajność oraz konieczność jednoczesnego zapewnienia źródeł zasilania w postaci ciężkich zespołów sprężarkowych. Do stopniowego wycofywania podbij aków pneumatycz— nych z robót torowych przyczyniło się niewątpliwie coraz powszechniejsze wprowadzanie ciężkich, wysoko wydajnych podbijarek toru. Podbijanie toru przeprowadza się zespołem ośmiu podbijaków, zasilanych sprężonym powietrzem wytwarzanym przez sprężarkę. Dopływ powietrza do komory wewnętrznej podbijaków jest sterowany zaworem płyt— kowym albo bidakiem. Przy sterowaniu zaworem sprężone powietrze kanałem a dostaje się do przestrzeni A podbijaka (rys. 111-12), powoduje opadanie bijaka i uchodzi do atmosfery kanałem d. Zawór 1 znajduje się w dolnym położeniu. W chwili gdy bijak zakryje otwór kanału b, w dolnej przestrzeni B wzrasta ciśnienie powietrza. Przed uderzeniem bijaka 2 w stopę podbijającą 3 otwierają się otwory kanału b i sprężone powietrze wydostaje się do atmosfery. [więcej w: gumtree samochody, japan motors bielsko, skup samochodów sosnowiec ]

Powiązane tematy z artykułem: gumtree samochody japan motors bielsko skup samochodów sosnowiec