Konstrukcje skrzyzowania trzech kierunków -pokazano sposób ograniczenia nawierzchni dla drogi glównej i bocznej

Konstrukcję skrzyżowania trzech kierunków -pokazano sposób ograniczenia nawierzchni dla drogi głównej i bocznej. Nawierzchnia stosowana na drodze głównej z zasady jest stosowana na drodze bocznej do końca łuku włączenia tej drogi dalej jest nawierzchnia taka, jak na pozostałej drodze bocznej. Jeżeli droga boczna nie ma nawierzchni (droga gruntowa) lub też nawierzchnia ta nie zapewnia czystości, stosuje się odcinek przejściowy długości 20 – 25 m nawierzchni z bruku w wyniku koła pojazdów wjeżdżających z drogi bocznej strząsają błoto, co przeciwdziała zanieczyszczaniu nawierzchni drogi głównej. W razie potrzeby przeprowadzenia odwodnienia drogi głównej przez skrzyżowanie stosuje się pod drogą boczną przepust z rur betonowych średnicy 60 cm. W celu otrzymania jak najmniejszej długości przepustu i ułatwienia późniejszego czyszczenia najlepiej wykonać go prostopadle do drogi bocznej w miejscu, gdzie kończy się jej poszerzenie. Rowy odwadniają ce należy prowadzić z zachowaniem łagodnych łuków powstają wówczas płaszczyzny o małym pochyleniu ku rowom, które mogą być wykorzystane, jako np. składy materiałów drogowych. W celu ułatwienia dostawania się pojazdów z drogi bocznej na drogę główną na odcinku, gdzie następuje łączenie się ruchu w kierunku drogi bocznej, stosuje się poszerzenie jezdni drogi głównej na skrzyżowaniu o jeden pas ruchu (2,5-3,0 m) ze stopniowym zgubieniem tej szerokości na odcinku około 30 m. [więcej w: tuleje gumowo metalowe, taxi mikołów, bmw bawaria otomoto ]

Powiązane tematy z artykułem: bmw bawaria otomoto taxi mikołów tuleje gumowo metalowe