Dzwigniki hydrauliczne dotychczas sa raczej

Dźwigniki hydrauliczne dotychczas są raczej rzadko stosowane przy rObotach torowych wskutek szybkiego zużywania się uszczelnień, powodowanego trudnymi warunkami pracy i przedostającym się pyłem na gładź siłowników. Typowym przykładem dźwignika hydraulicznego jest dźwignik torowy produkcji MADRO (rys. 11-12) o udźwigu 30 kN (3000 kG), wysokości podnoszenia 100 mm i masie własnej 7 kg. Dźwignik składa się z podstawy 1, do której jest przyspawany siłownik 2. Podnoszenie odbywa się za pośrednictwem tłoków teleskopowych 3 i 4. Wysuwanie tłoków następuje pod wpływem oleju hydraulicznego, tłoczonego pod ciśnieniem 24 MN/m2 (240 at) z pompy tłokowej 5, uruchamia— nej dźwignią napędu nożnego 6. Dźwignia do położenia zasadniczego powraca pod wpływem sprężyny 7, Obok dźwigni 6 znajduje się dźwignia zaworu 8 do opuszczania podniesionego ciężaru. Przez naciśnięcie dźwigni następuje otwarcie zaworu 9 i olej przedostaje się z siłownika do zbiornika II. Uzupełnienie oleju następuje przez Wlew 10. Do przenoszenia dźwignika służy uchwyt 12. Dźwignik hydrauliczny w położeniu roboczym nie wchodzi w skrajnię taboru, tym niemniej przed przejeżdżającym pociągiem należy spod szyny wysunąć tłok teleskopowy, aby nie dopuścić do zniszczenia uszczelek siło wnika. Ostatnio do robót torowych wprowadza się dźwigniki hydrauliczne produkowane przez Kolejowe Zakłady Maszyn i Sprzętu Drogowego w Raci— borzu. Schemat kinematyczny tych dźwigników przedstawiono na rysunku 11-13. Dźwigniki hydrauliczne są produkowane w dwóch odmianach: typu DHT-5 ze stopą podnoszącą 10 i typu DHTK—5 ze stopą podnoszącą lub koroną 4. Dźwigniki uruchamia się dźwignią ręczną 9, która powoduje tłoczenie oleju hydraulicznego pod ciśnieniem 16 MN/m2 (160 at) z pompy
tłokowej 6 nad powierzchnią tłoka 3 w korku 5. Tłok zajmuje położenie nieruchome, natomiast cylinder wraz z przytwierdzonymi elementami noś— nymi podnosi się do góry. W przypadku przeciążenia działa zawór bezpie— czeństwa 7, który powoduje opuszczanie się dźwignika. DO odpowietrzania oleju w zbiorniku 2 służy odpowietrznik 8. [patrz też: porsche inter auto rybnik, otomoto kalisz, materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne ]

Powiązane tematy z artykułem: materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne otomoto kalisz porsche inter auto rybnik