Do podbijania torów stosuje sie

Do podbijania torów stosuje się środki małej mechanizacji — podbijaki elektryczne, pneumatyczne i spalinowe oraz lekkie podbijarki toru, jak równie* środki dużej mechanizacłl — ciężkie podbijarki toru. Podbijaki elektryczne, pneumatyczne i spalinowe stosuje się do podbijanńa podkładów na podsypce tłuczniowej lub żwirowej. Technika podbijania podkładów podbijakami mechanicznymi jest uzależniona od wielu czynników. Przed przystąpieniem do podbijania należy z klatek między podkładami usunąć podsypkę na taką głębokość, aby po podniešieniu toru warstwa pozostałej podsypki była 0 2—3 cm poniżej spodu podkładów przy podbijaniu podbijakami spalinowymi (umożliwia to uderzeniowe wbijanie ziaren tłucznia), a co najmniej 2—3 cm powyżej spodu podkładów przy zagęszczaniu podbijakami wibracyjnymi (wskutek wibrowania ziarna tłucznia wypełniają wolne miejsca). W praktyce przed podbijaniem toru podbijakami wdbracyjnymi nie należy usuwać podsypki z klatek między podkładarni. Podbijanie podkładów musi być prowadzone starannie, zwłaszcza pod— kładów pod złączami. W celu zwiększenia skuteczności podbijania należy zależnie od rodzaju sprzętu i liczby pracowników — prowadzić Ęoboty zespołami 4— lub 8-osobowymi. Przy podbijaniu zbitej podsypki podbijak wiPracyjny powinien być wprowadzany pionowo przy podkładzie (rys. III-I a), a po przedostaniu się pod podkład — pochylony pod kątem 1/4 rad (45 0 , rys. III—Ib) i prowadzo— ny od końca lub Środka podkładu w kierunku szyny w celu zruszenia pod— sypki. Po dojściu do szyny podbijak należy pochylić pod kątern ;t/4 do J[/9 rad (45 do 20 0 , rys. III—Ic) i zagęścić podsypkę pod szyną, po czym zagęsz— cza się podsypkę w kierunku odwrotnym do poprzedniego. Listwy wibrujące podbijaka powinny zajmować podczas podbijania położenie ukośne, pod kątem 1/6 rad (30 0 ) do podkładu (rys. 111-2). Linie przerywane wska— zują kierunek prowadzenia podbijaka podczas zruszania podsypki, a linie ciągłe — podczas zagęszczania podsypki. Podsypka oczyszczona nie wymaga zruszenia. [więcej w: otomoto białystok, otomoto turek, leasing volvo ]

Powiązane tematy z artykułem: leasing volvo otomoto białystok otomoto turek