Charakterystyka techniczna zakretarek elektrycznych MADRO

Charakterystyka techniczna zakrętarek elektrycznych MADRO jest po— dana w tablicy II—I. Elek tryczne piły do ci ę cia szyn stosowane w bazach mon tażowo—demontażowych lub przy przecinaniu szyn na szlaku są obecnie rzadko stosowane ze względu na małą wydajność i dużą masę własną. Piła elektryczna typu PS-3 (rys. 11—24) składa się z silnika elektrycznego, skrzyni przekładniowej, mechanizmu jarzmowego oraz głowicy nadającej ruch postępowo-zwrotny brzeszczotowi. Piła przenośna, wyposażona w uchwyty do zamocowania na szynach typów S49, S42 i 8, może być przystosowana również do przecinania pozostałych typów szyn oraz profili walcowanych, po niewielkiej przeróbce uchwytu mocującego. Zastosowanie mechanizmu jarzmowego do napędu prowadnicy Piły skraca czas przecinania, gdyż ruch jałowy jest szybszy od ruchu roboczego. Brzeszczoty piłek Są umocowywane w wymiennych uchwytach, pozwalających na całkowŕite wykorzystanie brzeszczotów. Podczas ruchu roboczego piłka jest dociskana, natomiast podczas ruchu jałowego docisk jest zwolniony. Przed uruchomieniem piły należy sprawdzić prawidłowość podłączenia do zasilania, podnieść i zabezpieczyć głowicę przed opadaniem, wyjąć z uchwytów szczęki, a następnie założyć narzędzie na szynę i dokładnie ustawić w miejscu cięcia. Po wykonaniu tych czynności należy wsunąć szczeki w otwory uchwytów i przymocować piłę śrubami do szyny. Brze— szczot piły wkłada się do ramy, po sprawdzeniu jej kierunku roboczego. Opuszczenie głowicy wraz z założonym brzeszczotem jest możliwe po od— bezpieczeniu dźwigni. Regulację posuwu brzeszczota przeprowadza się przez dokręcenie wkręta regulującego skok mechanizmu zapadkowego. Najważniejsze dane techniczne piły elektrycznej typu PS-3 i importowanej z ZSRR piły elektrycznej typu RM-2 (rys. 11-25) zawiera tablica II-I. Fr ez arki do podkła d ó w służą do wyrównywania i zaciosywa— nia górnej powierzchni podkładów drewnianych pod podkładki stalowe. Zaciosywanie odbywa się w torze, po wyjęciu podkładek spod szyn. [hasła pokrewne: gumtree motoryzacja, classic porsche, classic porsche dostawcze ]

Powiązane tematy z artykułem: classic porsche dobór akumulatora centra gumtree motoryzacja