7. Urzadzenia hydrauliczne do nasuwania

7. Urządzenia hydrauliczne do nasuwania toru i regulacji luzów Podczas utrzymania i bieżącej naprawy toru są stosowane hydrauliczne urządzenia do nasuwania i regulacji osi toru typu UHN-62 oraz hydrauliczne urządzenia do regulacji luzów szynowych typów UHL-62 lub UHR-69. Urządzenia te charakteryzują się niewielkimi wymiarami, małą masą własną, prostotą budowy i obsługi oraz dużą efektywnością działania. Urządzenie hydrauliczne do nasu wania toru typu UHN-62 (rys. II-16) składa się z odpowiednio ukształtowanej płyty oporowej 5, na której jest wmontowana podstawa I i pompa hydrauliczna 2, zasilająca siłownik hydrauliczny 3. Płytę oporową opiera się o podsypkę pod kątem prawie ff/4 rad (45 0 ), tak aby końcówka tłoka 8 oparła się o główkę szyny. Do odgarniania i podbijania podsypki pod płytę oporową służy rękojeść dźwigni 6. Olej z pompy do siłownika jest tłoczony pod wpływem ruchów dźwigni 7, co powoduje powolne unoszenie i przesuwanie toru. Odległość nasuwania można zwiększyć przez nałożenie kaptura 9 na końcówkę tłoka 8. Rozładowania ciśnienia dokonuje się zaworemn 10, po odkręceniu którego, pod wpływem sprężyny 4, tłok cofa się w położenie wyjściowe. Do nasunięcia toru na podkładach betonowych wystarczy użycie zespołu złożonego z 5 do 7 nasuwarek, a na podkładach drewnianych — z 3 do 5 sztuk. Urządzenie hydrauliczne do r e gu la c j i lu z ów typu UHL-62 (rys. 11-17), stosowane do rozsuwania szyn na wielkość normalnego luzu, składa się z dwóch mechanizmów chwytakowych szyn, połączonych z końcami siłowników hydraulicznych, dwóch dźwigni sterujących opuszczaniem i podnoszeniem mechanizmów chwytakowych, pompy nurnikowej napę dzanej ręcznymi dźwigniami, sprężyn śrubowych oraz rolek tocznych. Ciśnienie w układzie hydraulicznym Wzrasta po zamknięciu zaworu przelewowego i uruchomieniu pompy nurnikowej. W wyniku tłoczenia oleju do siłowników następuje wysuwanie tłoków powodujących zaklesz [przypisy: otomoto zielona góra, ferrari wynajem, taxi mikołów ]

Powiązane tematy z artykułem: ferrari wynajem otomoto zielona góra taxi mikołów