Post Icon

Podczas odwrotnego ruchu tloka plytka

Podczas odwrotnego ruchu tłoka płytka zaworowa pod działaniem sprężyny odskakuje od zderzaka i przylega do gniazda, nie pozwalając na wydostawanie się sprężonego powietrza z cylindra do przewodu ssącego sprężarki.  W rezultacie otrzymujemy pracę jałową sprężarki, gdyż zassane powietrze jest wytłoczone przez zawór ssący do atmosfery. Jeżeli na tłoczek nie działa ciśnienie nadmiernie sprężonego powietrza, to tłoczek pod wpływem sprężyny 8 przesuwa się do góry, powodując „odwieszenie” zaworu ssącego, Sprężarka ponownie zaczyna tłoczyć powietrze do zbiornika wyrównawczego. Działanie regulatora ciśnienia (rys. 111-16) polega na odpowiednim nastawieniu sprężyny 7, która za pośrednictwem trzpienia 2 powoduje docisk grzybka II do powierzchni A kadłuba regulatora 12. Regulację napięcia sprężyny przeprowadza się przez wkręcani? lub wykręcanie pokrętłem 4 tulejki śrubowe’j 5 w gniazdo 8. Ustalone położenie utrwala się przeciwnakrętką 6. Czułość regulatora dobiera się przez zwiększenie lub zmniej— szenie liczby podkładek regulujących 9, kțóre dociska się nakrętką 10. Przez zwiększenie liczby podkładek uzyskuj? się podwyższenie dolnej granicy ciśnienia, które wyłącza sprężarkę. Jeśli w zbiorniku vvyrównawczym ciśnienie dojdzie do 0,6 MN/m2 (6 At), to dopływające ze zbiornika wyrównawczego powietrze pokonuje opór sprężyny 7. Grzybek podnosi się w górę aż do chwili zetknięcia sie powierzchnią B z gniazdem 8. Powietrze przedostaje się do przewodu zaworu ssącego powodując jego „zawieszenie”. Z chwilą obniżenia się ciśnienia w zbiorniku wyrównawczym poniżej wyregulowanej granicy, nacisk na powierzchnię A grzybka zmniejsza się. Sprężyna 7 dociska grzybek do kadłuba regulatora 12, resztka powietrza z przewodu 1 (rys. 111—16) przedo-
staje się do otworów 1 w pokrętle 4 i przeciwnakrętce 3 oraz ulatnia się do atmosfery. Na przewodzie tłocznym sprężarki jest zamontowany zawór bezpieczeństwa, który w razie przekroczenia 0 5% dopuszczalnego ciśnienia włącza się samouynnie umożliwiając ujście nadmiernie sprężonego powietrza do atmosfery. [podobne: gabloty informacyjne, wynajem busów warszawa, fotele masujące ]

Tags: , ,

Post Icon

Podnosniki hydrauliczne uruchamia sie przez

Podnośniki hydrauliczne uruchamia się przez zamknięcie zaworu odcinającego dopływ Oleju ze zbiornika do pompy ręcznej oraz włączenie napędu hydraulieznego przez włożenie kluczyka do przełącznika zapłonu (stacyjki) i naciśnięcie włącznika podnośników na tablicy rozdzielczej. Dopływający do podnośników olej powoduje wysuwanie tłoków, a tym samym opuszczanie rolek tocznych na szyny toru pomocniczego i przeniesienie spycharki na pobocze, gdzie należy ją podklinować, aby nie dopuścić do przypadkowego zsunięcia się zespołu sprężarkowego w obręb skrajni budowli. W przypadku awarii napędu hydraulicznego należy zawór odcinający zbiornika przestawić w położenie umożliwiające pracę pompy ręcznej, którą używa się do awaryjnego uruchomienia podnośników hydraulicznych. Sprężanie zasysanego z otoczenia powietrza odbywa się w cylindrach w wyniku zmiany objętości wskutek postępowo-zwrotnego ruchu tłoków osadzonych na wale korbowym sprężarki. Rozrząd zasysanego i wytłaczanego powietrza może odbywać się samoczynnie albo — podobnie jak w sil— nikach spalinowych — W sposób wymuszony przez zawory grzybkowe. W sprężarce typu S2P-216 rozrząd jest samoczynny, w którym wykorzystano działanie podciśnienia i nadciśnienia na elementy sterujące zaworów. Na każdym z cylindrów znajduje się zawór ssący i tłoczny. Zawór ssący (rys. 111-15) pierścieniowy składa się z gniazda 13 (siodła), zderzaka 20 (ogranicznika), płytki zaworowej 14, podkładki dystansowej 16, płytki tłumiącej 18 i sprężyny 19. Po dokładnym osadzeniu w głowicy sprę— żarki i zabezpieczeniu kołkiem 15 poszczególne części składowe zaworu skręca się śrubą 17. Gniazdo 13, płytka zaworowa 14 i zderzak 20 zaworu mają szczeliny pierścieniowe wycięte na Obwodzie. Szczeliny w gnieździe, płytce i zde— rzaku nie pokrywają się; po dociśnięciu płytki 14 do gniazda zaworu 13 sprężyną 19 powietrze nie przedostaje się ,przez zawór (do zaworu dopływa przez otwory w tulei zaworowej 10). Podczas ruchu tłoka od GMP do DMP (górny i dolny martwy punkt) przy zamkniętym zaworze ssącym i tłocz- nyn powstaje podciśnienie, które pokonuje opór sprężyny 19 i przyciąga płytkę zaworową do zderzaka, co umożliwia zassanie powietrza do cylin dra. [podobne: skoki spadochronowe, samochód zastępczy, Automatyka przemysłowa ]

Tags: , ,


Copyright 2017 Świat motoryzacji.